План-конспект уроку на тему "Багатозначність слів у сучасній українській мові"

Тема: Багатозначність слів у сучасній українській мові. 
Мета: Формувати в учнів уміння правильно вживати багатозначні слова, визначати їхнє лексичне значення (прями й переносне); удосконалювати орфографічні та пунктуаційні навички; розвивати творчі здібності й зв’язне мовлення; виховувати шанобливе ставлення до людей праці.
Обладнання: Картки, таблиця “Лексикологія”, тлумачні словники.Епіграф.
“З давніх-давен народ понад усе цінував хліб, сіль і честь”.
Д. Примак

Основний зміст уроку.
І. Оголошення теми, мотивація навчальної діяльності учнів на уроці.
Завдання: Протягом уроку осмислити епіграф, який узагальнено відображає тему лексичного матеріалу; продумати зміст невеличкого власного висловлювання на цю тему.

ІІ. Слово вчителя.
З яких причин у мові виникла багатозначність? Багатозначність слів можлива тому, що між предметами, явищами є чимало спільного, одне явище певними своїми ознаками подібне до інших. Унаслідок цього тим самим словом можуть називатися схожі між собою предмети, тобто певна назва з одного предмета може переноситись на інший. На основі багатозначності виникають слова з переносним значенням. 

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
Картка 1. Пояснити значення слова “зоря” у кожному реченні. 
Край неба викотилася зоря. У Парижі виступає нова зоря екрану. Веселий метелик літав, на айстри, на зорі, на ромен сідав. Зелений берег палав до вечірньої зорі.

Картка 2. Пояснити значення слова міцний.
Слова у батька були міцні та повні, наче добре зерно. Я вмію зварити міцну каву. По дорозі їхав віз, запряжений двома міцними волами. Дім був міцним та новим.

Картка 3. Вставити пропущене слово. 
1.    З перших літ дитину мати за рученьку ... (веде).
2.    За кожним рухом олівця Василько ... (веде) ще й кінчиком язика.
3.    А наймолодший вчиться ... (водити) літака.

Картка 4. З поданих слів виписати багатозначні. Пояснити свій вибір. 
Підмет, світлий, дієслово, стіл, Дніпро, ріка, троянда, синтаксис, історія, абзац, супутник.

1.    Яких слів в українській мові більше: однозначних чи багатозначних?
2.    Чи не заважає багатозначність слова взаєморозумінню між людьми?
3.    Чим відрізняються однозначні слова від багатозначних?

IV. Робота біля дошки.
Виписати у 2 колонки слова: в одну – багатозначні, в іншу – однозначні.
Рукав, синичка, айсберг, світлий, земля, жито, весело, комбайн, огірок, префікс, яблуко, алфавіт, ванна, день, перо, сонце, ніч.

V. Розвиток зв’язного мовлення.
Написати твір-мініатюру, використати в ньому багатозначні слова.
“Перед грозою”, “На річці”, “Літо в лузі” або свій вибір.
VI. Робота з текстом. 
Пояснити значення слова “земля” у кожному реченні (суша, планета, країна, грунт, земляна поверхня, речовина).
Земля круг сонця творить цикл. Кругом хвилі як ті гори – ні землі, ні неба. Земля чорна, копитами поорана. Сіра маленька пташка, як грудка землі, низько висіла над полем. Будь здорова, як вода, а багата, як земля.

VIІ. Тест.
1. Багатозначні слова це:
а) які мають одне значення;
б) які мають кілька значень;
в) які вживаються в прямому і переносному значенні.

2. В якому словосполученні слово вжите в переносному значенні?
а) на крилах думки;
б) світло сонця;
в) золота сережка.


3. Яке слово вважається багатозначним?
а) горобець;
б) ручка;
в) підмет.


4. Лексика це – ...
а) звуки мовлення;
б) знаки письма;
в) сукупність слів нашої мови.VIІІ. Підсумок.
1.    Однозначні слова.
2.    Багатозначні.
3.    Лексикологія.
4.    Словник.

ІХ. Домашнє завдання.
Скласти розповідь про соловейка, використовуючи багатозначні слова, слова вжиті в переносному значенні.