План конспект уроку з української мови на тему: "Види простих речень"

Тема. Види простих речень.

Мета: повторити та узагальнити вивчене про види речень за будовою, наявністю головних членів, наявністю другорядних членів,  а також про речення, ускладнені звертаннями, вставними словами, словами-реченнями та вигуками, однорідними та відокремленими членами речення; удосконалювати правописні навички, розвивати увагу, логічне мислення, писемне мовлення.

Обладнання: підручник.


ХІД УРОКУ

І.       Повідомлення мети і завдань уроку.

ІІ. Аналіз матеріалу з метою узагальнення вивченого.

  • · Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу (с.107).

ІІІ. Виконання вправ на застосування узагальнюючих правил.

  • · Попереджувальний диктант.

Визначити вид кожного з речень за метою висловлювання та інтонацією. Прочитати речення, правильно їх інтонуючи. Вказати складні речення. Вказати речення, ускладнені звертаннями, пояснити розділові знаки в них.

Гримотять литаври. Стяги пломеніють. Ген високе сонце осяває путь. А попід горою яром-долиною козаченьки славні у похід ідуть. Слава їх чекає, смерть на них чигає – все те буде потім, в клекоті боїв. Нумо, браття, пісню! Гей, кобзарю, де ти? Вшкваримо, щоб гук наш до небес злетів! (М.Олійник.)

Осінь записалась в рекетири… Лиш червінним золотом бере. Що їй ваші офіси й квартири? Осінь трусить гаманці дерев! А колись схилялась над мольбертом, акварель розводила дощем. Осінь мила, ти ж була поетом! Пригадаю, а на серці щем… Стільки скарбів роздала без смутку, хоч сама ходила босоніж! О моя запроданко, рекрутко, рекетирко, ти мені облиш! (Г.Хмільовська).

  • · Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 108, інтонування різних за метою висловлювання речень).

Усне виконання вправи 230.

  • · Пояснювальний диктант.

Вказати речення прості та складні, серед простих двоскладні та односкладні, поширені й непоширені, повні та неповні.

У дитинстві – білий сніг. У юнацтві – чистий сміх. У дитинстві – неділя. У юнацтві – надія (О.Письменков.) Життя прекрасне і тоді, як ти по горло в крижаній воді (П.Біба.) З усіх доріг – мені горить одна. З усіх пісень – в мені живе єдина. Єдина  соломинка рятівна – довіку корінь батьківський, людино (А.Шевченко.) Вічно буде історія вчити, що дорога до правди – крута.  В перемоги батьків – не злічити. А поразка – завжди сирота (П.Сиченко.) … Приходив князь, хотів киян хрестити, але була вже мертвою вода (О.Пахльовська.)

  • · Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 111, інтонування речень, ускладнених звертаннями та вставними словами).

  • · Диктант із коментуванням.

Визначити речення, ускладнені звертаннями, вставними словами, словами-реченнями та вигуками.  Прочитати речення, правильно їх інтонуючи. Підкреслити в кожному з речень граматичну основу, вказати речення прості та складні.  Які з речень двоскладні, які – односкладні?

Від нас так багато залежить, мій брате. Ми обрали свій шлях. Тільки час і Вітчизну не владні обрати (С.Борщевський.) О, як то тяжко тим шляхом ходити, де люди всі отарою здаються… (Леся Українка.)  Певно, колючою буде дорога. А пригорнутись немає до чого. Душу на скніння не  приневолюй! На Україну! Додому, додому! (М.Самійленко.)  Не така, на жаль, дорога випала (В.Забаштанський.) Так, я буду крізь сльози сміятись! (Леся Українка.)  Ні, ні! Не стишу рвійних кроків  і не заллюсь сльозами я! (П.Василенко.) Так, найстрашніші на світі із втрат – втрата Любові і втрата Надії (В.Вітт.)

  • · Робота біля дошки.

Записати речення, підкреслити в них члени речення. Зробити повний синтаксичний розбір одного з речень (усно).

І неповторність кожної хвилини шукає шлях від болю до перлини (Л.Костенко.) Слова прощального привіту  вже осінь пише на листках, привялу квітку, ще не вкриту, вкриває золотом в кущах (О.Журлива.) Тобі, народне слово, в славі й цвіті сам Бог велів перемагати й жити! (В.Соколов.)

*Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу (с.111, інтонування речень з однорідними членами).

  • · Навчальний диктант.

Визначити речення, ускладнені однорідними та відокремленими членами речення. Прочитати речення, правильно їх інтонуючи.

Нероздільні людська родина, наша пам»ять і наша кров. І єдиній моїй Україні – нероздільна моя любов (Л.Полтава.) Блажен, хто сіє у народу зерно, найкраще на землі, зерно любові, братства, згоди в громаді, хаті і сім»ї (О.Кониський.) Перше слово – мати, друге – Україна. Так учився розмовляти я, мала дитина. Кожне слово пахне, мов листочок м»яти, та, мов квітка з короваю, пахне слово Мати (Д.Павличко.) На соняху – аж поруділі – джмелі під вечір теж примовкли, однак лишаючись при ділі… (М.Самійленко.)

  • · Робота з підручником.

Виконання вправи 241 (усно).

  • · Навчальний диктант.

Розповісти про види речень за метою висловлювання та інтонацією, ілюструючи свою розповідь прикладами з тексту. Визначити стиль тексту, свою думку обґрунтувати. Чи трапляються окличні речення в текстах наукового та ділового стилів? Наскільки поширені вони в текстах художнього та публіцистичного стилів? Чим це пояснити?

Убиймо в собі малість! Щодня, щохвилини, втовкмачуймо у свою свідомість ідею першості людської свободи! Без визнання особистої незалежності гине нація. Чи ж то наша вина, що в сиву давнину відмовилися предки наші від корони, визнавши зверхність візантійського патріарха? Чи ж винні ми, що, втративши княжу владу, предки наші не зуміли  витворити собі поняття держави?  Ще витворилося в нас рабське прагнення  чужої коронованої влади…

Подай же нам, Господи,  силу відстояти висоту нашого духа!  Не дай злінивитися і в лінивстві змаліти, висуши уста наші  спрагою свободи, відбери в нас рабську готовність  вибирати між волею і неволею! Уміцни нас, Всевишній,  державністю розуму! (За Р.Іваничуком.)

І.V. Підведення підсумків уроку.

V. Домашнє  завдання. П. 12, вправа 242.