Правопис - ться, -шся в кінці дієслів

Правопис - ться, -шся в кінці  дієслів

Мета :     пояснити правопис -ться, -шся в кінці дієслів теперішнього  і майбутнього часу; формувати вміння виділяти орфограму „Буквосполучення -ться, -шся у дієсловах та обґрунтовувати вибір написання відповідним правилом; розвивати логічне мислення, пам'ять, культуру усного й писемного мислення, вчити визначати істотне в мовному явищі, удосконалювати навички роботи в групі; виховувати любов до природи рідної землі.

Тип уроку:     урок засвоєння нових знань. Обладнання: підручник, таблиця, картки.

 

Хід уроку

Епіграф                              Люби природу не як символ

Душі своєї. Люби природу не для себе, Люби для неї.

(М.Рильський)

I     Організаційний момент.

II    Перевірка домашнього завдання.

Виконання індивідуальних завдань (2 учні)

Картка № 1

Підкреслити орфограми, зробити граматичний розбір підкресленого речення.

Природна стихія- хіба це виправдання людській байдужості?Хіба не можна було її передбачити і пр.. .крити троянди. Я розумію, що нічого (не) має вічного. Колись і троянди помруть, але продовжити жит...я людині чи троянді треба.Так зобов...язує нас природа!(О.А. Захаренко „Слово до нащадків"с.148 )

Картка № 2

Виписати словосполучення, із виділеним словосполученням скласти речення.

Троянди- то наші живі об.. .ліски. Біля них кожного року, кожного св.. .ята запалюєт.. .ся свічка як символ шани, як вогонь душі, що вічно палатиме на могилах Слави.

(О.А.Захаренко „ Слово до нащадків" сі48)

III Актуалізація опорних знань і умінь учнів.

Робота біля дошки (1 учень).

Розібрати за будовою слова: перетворюється, формувати, нездужати, перемагати.

Відтворення теоретичних відомостей (бесіда)

1.  Форми яких часів мають дієслова?

2.             Що означають дієслова теперішнього часу?

3.             Як вони змінюються?

4.             Які вони мають закінчення?

5.             Яку дію означають слова майбутнього часу?

6.             Які форми має майбутній час?

7.             Як змінюються дієслова майбутнього часу?

 

 

 

 

 

IV           Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.

V         Сприйняття й усвідомлення учнями нового матеріалу.

Робота з підручником.Опрацювання теоретичного матеріалу. Робота біля дошки.

 

Записати речення.Визначити час дієслів, з'ясувати їх особу і число.Виділити закінчення.

Позначити орфограму „ Буквосполучення -ться у дієсловах".

1. Доля кується у боротьбі. 2. Дужий не гнеться, гнуться слабі.(Нар. творчість) 3. Краса у водиці, в озері, яка хвилями йде до берега.Краса в камінчиках, у травинках, що перешіптуються про свої таємницЦ О. А. Захаранко „ Слово до нащадків" с100)

Вправа з підручника.

Робота в парах „ Знайди помилку" .Дібрати синоніми до підкресленого слова. Пишут...ся, мов...т...ся, робитеся, диви...ся, заспокоївся, стелит...ся, набираєт.хя, торкає...ся, струшуєт...ся, відцаляєт...ся, дивує...ся.

Визначити межі речень. Пояснити написання підкреслених слів. Чи бачили ви, як сонце просипається влітку неймовірна краса у долині ще туман, а між деревами воно пробивається аж до пасіки його чекають бджілки, що вранці з дрібною росою принесуть зволожений пилок або мед.( О.А. Захаренко „Слово до нащадків с.209)

Гра „Аукціон"

Від слова пишеться утворити якнайбільше нових слів за допомогою різних префіксів.Чи змінюється при цьому лексичне значення слова?Як саме?Скласти речення з одним із утворених слів.

VI Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу.

Лігвістичне дослідження-аналіз.

Таблиця із поданими словами.Прочитайте слова.Розкажіть про вимову і написання дієслів

із буквосполученням -ться, -шся.

Миються [мийуц'га]                                         кинешся    [кинес':а{

Каються  [кайуц':а]                                           робишся   [робис':а1

Мчиться   [мчиц':а]                                          носишся   [носис':а]
Сміється  [смійец':а]

Творче конструювання .(самостійнаробота).Закінчи прислів'я

1.  Друзі пізнаються...

2.             Де тонко, там і...

3.             З ким поведешся, в того й...

4.             Вчення в щасті украшає, а в нещасті ... Диктант з коментуванням

Літньою красою цього світу можна і треба насолоджуватись.А якщо щось нове пізнаєш, послухаєш людей з Києва,Черкас,Корсуня ,то й вважаєш себе щасливим -ти набрався уму-розуму ,ти побачив природу не з екрану телевізора.1 виникає дивне відчуття твоєї причетності до туману ,роси,сонця,яке своїми потаємними ходами продирається крізь віти дерев до пасіки.А яка холодна і добра вода з криниці,мов весняний березовий сік.Набереш у долоні і відчуваєш- ти теж природа.( СХА.Захаренко „Слово до нащадків")

 

 

 

 

Творча робота (зарівнями)

1 .Скласти твір-роздум на тему „Занедбана земля" або „Жити за законами добра і краси".

2.Скласти речення на дану тему.

3. Записати  словосполучення до даної теми.

VII  Підсумок уроку.

Бліц-опитування

1.  -ся у дієсловах є суфіксом чи закінченням?

2.            Які особливості вимови і написання -ться і -шся в кінці дієслів?

VIII Домашнє завдання

1.     Вивчити теоретичний матеріал.

2.     Вправа з підручника (початковий і середній рівень).

3.     Скласти твір-мініатюру „Обов'язок кожної людини- берегти природу".

Українська мова 6 клас 
 Тема. Незмінювані іменники
Мета: поглибити знання учнів про незмінювані іменники, навчити визначати в них рід, розвивати вміння вживати незмінювані іменники у зв'язному мовленні, розвивати творче мислення, виховувати бажання збагачувати свій лексикон.
Тип уроку: комбінований
 Обладнання: підручник, дидактичний матеріал
Хід уроку
 І Актуалізація опорних знань учнів
1. Лінгвістичний двобій
( Двоє учнів по черзі ставлять, підготовлені вдома питання)
* - Яка частина мови називається іменником?
* - За чим змінюється іменник?
* - Як визначити рід іменника?
* - Які іменники належать до власних назв?
* - Як пишуться власні назви?
* - До якого роду належать назви осіб за професією чи посадою?
* - У якому роді вживаються при таких іменниках означення-прикметники?
* - Які іменники належать до спільного роду?
 2. Дібрати до іменників прикметники і поставити утворені словосполучення у давальному відмінку.
Зразок: професор Корчагіна - відомому професору Корчагіній (Д. в)
Директор Олена Михайлівна Пасічникова, секретар Ольга Шевченко, касир Віра Павлова, лікар Василь Головенко.
-У чому переконались ми, виконавши це завдання?
 ( Прикметники при іменниках на позначення осіб за професією чи посадою ставляться тільки у формі чоловічого роду)
 3. Перекласти українською мовою, у дужках вказати рід
 Зразок: песчаная насыпь ( ж. р ) - піщаний насип ( ч. р ).
Широкая степь, памятная запись, осенняя ярмарка, высокий тополь, новый филиал. (Зіставте рід іменників і зробіть висновок)
 ІІ Мотивація навчальної діяльності учнів
 -А зараз, діти, послухайте, що трапилось одного разу з вашим однолітком Миколкою.
В останній день тижня учителька Марія Іванівна порадила дітям відвідати зоопарк і про своє враження написати твір.
Настав понеділок. Миколка з нетерпінням чекав уроку, щоб прочитати свій твір. Діти уважно слухали хлопця.
Твір Миколки
Зоопарк. Яке це диво! Я так давно мріяв про зустріч із різними звірятками. Нарешті моя мрія здійснилась.
У неділю ми з татом поїхали до зоопарку. Спочатку автобус мчав нас шосем, а потім ми їхали метром. І ось довгождана зустріч. Перш за все ми побачили велике шимпанзе. Воно, здавалось, байдуже дивилось на нас, а коли я пригостив його смачним ескімом, то зразу зраділо і кумедно бігало по вольєру. Чубата какаду вражала своїми строкатими барвами. А якою чудовою була маленька колібра. Потім нашу увагу привернула незграбна кенгуру. Зачарований я був і рожевим фламінгом.
Стомлені, але щасливі ми повернулись додому, розповідали мамі про цікавих звірів, а вона пригощала нас смачною какавою.
-Діти сміялись разом з Марією Іванівною, а Миколка нічого не розумів: він же так старався.
Учитель.
 
-Чому ж сміялись діти?
 -Тому що Миколка не знає, що є незмінювані іменники.
ІІІ Повідомлення теми, мети і завдань уроку
 ІV Усвідомлення нового матеріалу практично
 1.Робота в парах ( учні читають правила на с. 31-32, аналізують, ставлячи один одному питання і наводячи приклади)
2.Евристична бесіда
-Які ж іменники належать до незмінюваних?
 -До якого роду належать незмінювані іменники назви неістот?
 -Назви людей?
-Назви тварин і птахів?
 Учитель. А зараз повертаємось до Миколчиного твору (він записаний на дошці або спроектований). Які іменники вжито неправильно?
-Як потрібно сказати? Поясніть лексичне значення слів. Записати до зошитів ці іменники в правильній формі.
3.Робота з підручником.
Вправа 78 (Списати, додаючи пропущені закінчення і розкриваючи дужки. Визначити рід виділених слів).
 4.Робота біля дошки.
 Замість крапок ввести слово таксі і визначити його відмінок у кожному з речень.
Таксі - найкращий вид міського транспорту.
... довелось чекати недовго. Біля стоянки ... утворилась черга. У ... було тепло та затишно.
 Висновок: відмінок незмінюваних іменників визначається за контекстом.
 V Закріплення нового матеріалу
 1. Замінити словосполучення незмінюваним іменником.
Автомобільна дорога ( шосе ), стоянка паровозів ( депо ), поїздка за кордон ( турне ), теплий шарф ( кашне ), маленький гаманець ( портмоне ), швейна майстерня ( ательє ) .
 2. Творча робота "У кафе"
 Складаємо асоціативний кущ.
 Складаємо асоціативний кущ. Створюємо матрицю - добираємо до цих іменників прикметники. - Конспект уроку з української мови у 6 класі
 Створюємо матрицю - добираємо до цих іменників прикметники.
 Наприклад.
 * Меню - багате, бідне, обмежене.
* Ситро - свіже, солодке, газоване.
* Какао - смачне, гаряче, солодке.
* Рагу - овочеве, м ясне, свіже.
* Пюре - рідке, густе, гаряче, смачне.
* Олів є - запашне, дороге.
 Диференційоване завдання: учням І - ІІ рівнів скласти речення, ІІІ - ІV рівнів - написати твір-мініатюру, використовуючи подані словосполучення.
 VІ Підсумки уроку
 1. -Що сподобалось на уроці?
2. -Що нового дізнались?
3. -Де можна знайти лексичне значення незнайомого слова?
4. -Якими вміннями і навичками оволоділи?
 VІІ Оцінювання знань, коментування оцінок.
 
VІІІ Домашнє завдання