Тематична контрольна робота за темою "Синтаксис. Пунктуація"

Тестування.

Мета.

  • Перевірити знання основних понять, правил з вивченої теми,вміння розрізняти словосполучення і речення, розпізнавати граматичну основу і другорядні члени речення;
  • виховувати в учнів наполегливість у навчанні.

Тип уроку: перевірки, оцінки знань

Обладнання : тестові завдання

ХОД УРОКА

I.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

IІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

IІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

IV. НАПИСАННЯ ТЕСТІВ «Відомості з синтаксису та пунктуації»

I вариант

1. Укажіть словосполучення, в якому залежне слово стоїть перед головним:

а) тихо підійшов;

б) читати вголос;

в) каша з молоком.

2. Укажіть пару неправильно побудованних словосполучень:

а) сонячний день, доглядати тварин;

б) подякувати мамі, пішов по хліб;

в) скучив за сестрою, писав на українській мові.

3. Укажіть словосполучення, в якому головне слово виражене іменником:

а) чисте небо;

б) поглянув на небо;

в) побачив небо.

4. Укажіть речення, в якому правильно поставленно тире між підметом і присудком:

а) Книга то - джерело знань.

б) Найбільще - багатство здоров’я.

в) Природа - основа людського суспільства.

5. Укажіть речення, в якому є однорідні члени:

а) Ліс якусь хвилину стояв нерухомо.

б) Мудрим ніхто не родився, а навчився.

в) Солов’їні пісні навітрівали на мене теплі спомини.

6. Укажіть речення , в якому правильно розставлено розділові знаки:

а) І плащі, й костюми, й блузки - усе це можна купити в магазині одягу.

б) Ми назбирали: боровиків, маслюків, лисичок, сироїжок.

в) Вийшов з хати Юрко, і побачив велику крижану бурульку.

7. Укажіть речення, в якому правильно виділене звернення:

а) Ні брате, я не залишу тебе самого.

б) Їж, Мартине, мати ще підкине.

в) Ловись рибко, ветика та все велика.

8. Укажіть речення, в якому є вставне слово або словосполучення (розділові знаки не розставлені):

а) Журавлі ключем витягнулись в небі прощально закурликали.

б) Хвилі накочувались одна на одну і розбивались об каміння.

в) Як відомо ластівки на зиму відлітають у вирій.

9. Укажіть складне речення, в якому правильно розставлені розділові знаки:

а) Сонце вже заховалось, і по житньому полю потяглися вечірні тіні.

б) Якщо погода не зміниться ми, відкладемо турпохід на кілька днів.

в) Зранку піднімався легкий туман, а перед обідом, почав накрапати дощик.

10. Діалог - це:

а) чуже мовлення, передане кимось;

б) розмова двох або кількох осіб;

в) висловлювання, які супроводжуються словами автора.

11. Висловлювання якоїсь особи, передане дослівно, без змін - це:

а) пряма мова;

б) діалог;

в) слова автора.

12. Діалог складається з:

а) однорідних членів речення;

б) реплік

в) тільки слів автора.

1.Знайдіть неправильно побудовані словосполучення і запишіть їх правильно:

поїхали за грибами, ходити по вулицям, підручник з математики

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Наведіть власний приклад словосполучення з прийменником по.

__________________________________________________________

2.Підкресліть у реченнях граматичну основу, укажіть у дужках тип присудка.

Дощ почався в середині дня. ( ____________________ ).

Хлопчик вирішив стрибнути ще раз ( ______________ ).

Погода в той день була чудова ( __________________ ).

Наведіть власний приклад речень з такими типами присудків.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

3.Поширте речення, вписавши другорядні члени. Підкресліть їх.

____________ дощ __________ умив ______________

Наведіть власний приклад поширеного речення й підкресліть у ньому граматичну основу та другорядні члени.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4.Поставте, де треба, розділові знаки. Запишіть у дужках, простим чи складним є речення.

Принеси мені вітре звістку з рідного дому. ( ________________ )

Навесні річки стають бурхливі утворюють водоспади із шумом несуть свої води Чорне море. ( _______________ )

Наведіть власний приклад простого речення зі звертанням та складного речення.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

5.Продовжіть речення, увівши до них однорідні члени речення. Поставте розділові знаки:

У букеті були айстри ________________________________________

___________________________ все покрилось туманом.

6.Напишіть твір-мініатюру « Осінь у моєму місті », використовуючи речення з прямою мовою.

_______________________________________________________________________

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Скласти тести за електронним підручником. Результати повідомити вчителю.