"Пряма мова"

Мета:

 • поглибити відомості про пряму мову та правила її написання;
 • формувати в учнів уміння правильно складати і записувати речення з прямою мовою;
 • виховувати любов до прекрасного.

Тип уроку: формування нових знань, умінь і навичок.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, навчальні таблиці.

О слово рідне – чисте джерело,

Мене з дитинства в юність привело.

В.Чемерис

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашньої вправи.

2. Бесіда з учнями.

 • Яке речення називається складним?
 • Які розділові знаки ставляться між простими реченнями у складному?
 • Які види зв'язку існують між простими реченнями у складному?

IIІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

V. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Колективна робота.

Завдання: прослухайте речення і знайдіть висловлювання, яке належить певній особі, у даному випадку — Андерсену. «Щоб жити, потрібні сонце, воля і маленька квітка»,—

говорив великий казкар Ганс Крістіан Андерсен.

2. Слово вчителя.

Пряма мова — дослівно відтворене висловлювання якоїсь особи.

Речення з прямою мовою складається з двох частин: висловлювання певної особи і слів автора.

3. Опрацювання схем. А: «П?>».

«П»,— а. «П!?» — а.

«П,— а,— п?!» 1.

4. Пояснювальний диктант.

Раз мені казала мати: «Можеш мов багато знати, кожну мову шанувати, та одну із мов усіх щоб у серці ти зберіг» (М. Хоросницька). «Ой, яка чудова українська мова!» — захоплено писав український поет Олександр Підсуха. Дмитро Білоус вигукує: «Ти наше диво калинове, кохана материнська мово!». «Той лиш пошани достоїн, хто мову шанує свою»,— підкреслював Володимир Сосюра.

5 Робота в групах.

1 група.

Перебудувати подане складне речення на речення з прямою мовою і словами автора. Слова автора поставити то перед прямою мовою, то після неї. Записати, правильно вживаючи розділові знаки.

 • На плакаті написано, щоб учні дружили з книгою — джерелом знань.
 • Учитель природознавства сказав, що завтра ми будемо працювати в саду.
 • Вихователька попередила нас, щоб ми були уважні, коли переходимо дорогу чи вулицю.

2 група.

Списати речення (записані на дошці), поставити розділові знаки і лапки.

Чому ти вириваєш сторінки з підручника питає вчителька маленького Борю. А я не всі вириваю, тільки прочитані відповідає той. Чому знов запитує вчителька. Щоб помилково двічі не прочитати теж саме відповів Боря.

Учитель розповів про пори року й запитав Хто мені скаже, який час найкращий для збирання яблук. Маленький Миколка підняв руку Коли собака на цепу.

(Із «Книги веселої мудрості».)

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1 Творча робота.

Завдання: перебудувати речення з прямою мовою у складні.

Я запитала сестру: «Ти вивчила вірш?»

Мама попросила Оксанку: «Полий квіти».

«Ти бачила виставу "Наталка Полтавка"?»— запитала Марина подругу.

Декарт писав: «Читання книги — це ніби розмова з найкращими людьми минулих віків».

2.Робота біля дошки.

Завдання: скласти схеми речень із прямою мовою.

«Ті школярі,—писав В.О.Сухомлинський,—які нічого, крім підручників, не читають, дуже поверхово оволодівають знаннями». (Із журналу.) Прощаючись він сказав: «Я хочу,

щоб ви добре вчились, друзі». (З газети.) «Завдання буде виконано»,— рішуче вимовив Павлик. (О.Гончар.) «Чи не час нам в дорогу?» — спитала Соломія. (М.Коцюбинський.)

VІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ.

Узагальнююча бесіда.

 • Що називається прямою мовою?
 • Які розділові знаки ставляться при прямій мові?

VIII.ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 20, вправа 186.

Опрацювати розділ «Пряма мова» за електронним підручником.