"Складні речення"

Мета:

  • ознайомити учнів з поняттям про складні речення;
  • формувати вміння розпізнавати складні речення, обґрунтовувати вживання розділових знаків;
  • виховувати в учнів відчуття краси, милозвучності мови.

Тип уроку: формування нових знань, умінь і навичок.

Обладнання: підручник, навчальні таблиці, картки.

Складні речення виникли

на високому рівні розвитку

мисленя і мови.

К.Шульжук

ХІД УРОКУ

I.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

II.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1.Перевірка домашнього завдання.

2.Як ви розумієте епіграф до нашого уроку?

III.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

IV.МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

V. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Колективна робота за підручником з елементами бесіди. Вправа 169 (усно).

Запитання і завдання учня

  • Про який вид транспорту тут розповідається?
  • Зверніть увагу на виділені речення, визначте в них граматичну основу.Як називається речення, в якому дві чи більше граматичних основ?
  • Як пов'язуються прості речення у складному? (За змістом і інтонацією, за змістом, інтонацією і за допомогою сполучників.)
  • Який розділовий знак ставиться між простими реченнями у складному?

2. Робота зі схемою. Підручник, с. 77.

Слово вчителя.

Складним називається речення, яке має дві чи більше граматичних основ.

Між простими реченнями у складному ставиться кома.

3. Робота за картками.

Картка І.

Записати речення, підкреслити граматич¬ні основи; з'ясувати, який зв'язок між простими реченнями у цих складних.

Весело щебетали в гаях пташки, гули бджоли, кружляли різнобарвні метелики. (За змістом і інтонацією.)

Я дуже люблю, як співає вода. (За змістом, за допомогою сполучника й інтонації.)

Картка II.

Записати речення, знайти в них граматичні основи. З'ясувати, чому в першому реченні кому перед неповторюваним сполучником і поставлено, а в другому — ні?

Сонце 'підбилося вгору, і туман розвіявся. (Ю. Зба-нацький.)

Сонце вже звернуло з обіду і хилиться на захід. (І.Цюпа.)

4. Самостійна робота за підручником. Вправа 171 (письмово). (Взаємоперевірка робіт.)

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

5. Творча робота.

Завдання: утворити складні речення, з'єднуючи частини речення сполучниками і, а, але.

Повіяв свіжий вітерець. По полю побігли золотаві хвилі. Пішов дощ. Земля освіжилась. Дощ не скінчився. Промені сонця вже бризнули. Сонце піднялося високо. Роса ще не спала.

6. Робота за підручником. Вправа 173.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ.

Узагальнююча бесіда.

  • Яке речення називається складним?
  • Які розділові знаки ставляться в складному реченні?
  • За допомогою чого поєднуються частини складного речення?

VIII. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 19, вправа 177.