"Речення з однорідними членами"

Мета:

 • домогтися засвоєння учнями теоретичного матеріалу про однорідні члени речення;
 • розвивати вміння учнів застосовувати теоретичні знання на практиці;
 • виховувати любов до природи.

Тип уроку: формування нових знань, умінь і навичок.

Обладнання: підручник, ,навчальні таблиці, електронний підручник.

Ні одного бездумного рядка,

Ні одної мислі неживої

Ні одного невистражданого слова

Л.Забашта

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашнього завдання (конкурс на кращий твір-мініатюру).

2. Бесіда з учнями.

 • Що називається додатком?
 • Що називається означенням?
 • Що називається обставиною?
 • Які речення називаються поширеними?
 • Які речення називаються непоширеними?

3. Вибірковий диктант.

Завдання: із речень, що читає вчитель, виписати окремі члени речення.

1) Виписати означення.

Добре насіння посієш — збереш багато врожаю.

2) Виписати підмет. Діло майстра боїться.

3) Виписати присудок. Добро роби завжди.

4) Виписати обставину. Зробив діло — гуляй сміло. Добре діло роби сміло.

III.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

V. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота біля дошки.

Завдання: записати речення, виділити його граматичну основу. Безмежний степ вщухав, корився, ніжнішав.

2. Бесіда з учнями.

 • До якого слова відносяться присудки в даному реченні?
 • На яке питання вони відповідають?
 • Чи залежать вони одне від одного?
 • Які члени речення називаються однорідними.

3. Слово вчителя.

Однорідні члени речення — це такі члени речення, які відповідають на одне й те саме питання і відносяться до одного й того самого слова. Вимовляються вони з інтонацією переліку. Однорідними можуть бути як головні, так і другорядні члени речення. Між ними ставиться кома.

4. Колективна робота за підручником. Вправа 142.

5. Творча робота в групах.

Завдання: доповнити кожне речення однорідними членами, підкреслюючи їх відповідними лініями.

І. Вечір був чудовий, ... .

Дерева від вітру шумлять, ... .

Біля школи зацвіли айстри, ... .

ІІ. Діти працювали охоче, ... .

У цирку виступали клоуни, ... .

Учні зі святом привітали учителів, ... .

6. Робота біля дошки.

Завдання: записати речення, поставити розділові знаки, визначити узагальнювальне слово (УС), підкреслити однорідні члени речення.

/ весна, й осінь, і зима, й літо — всі пори року гарні по-своєму.

І на тім рушникові оживе все знайоме до болю: і дитинство, й розлука,й твоя материнська любов. (А.Малишко.)

7. Самостійна робота.

Завдання: записати речення. На місці пропуску вставити узагальнювальне слово.

Золотом виблискують на осінніх вулицях ...: каштани, тополі, клени та ясени. Я вивчила напам'ять твори таких ...: Тараса Шевченка, Лесі Українки, Андрія Малишка. Жито, пшениця й овес — ... разом поспіло й посохло.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Опрацювати розділ «Однорідні члени речення» за електронним підручником.

VII.ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 16; скласти речення з однорідними членами за поданими схемами:

1) О, О, О...

2) 0, а (але, та) 0...

3) О, і О, і О...

4) О, О і О...