"Другорядні члени речення"

Мета:

 • ознайомити учнів із другорядними членами речення, навчити визначати їх у реченні;
 • розвивати в учнів навички самостійної роботи;
 • виховувати любов до рідної мови.

Тип уроку: формування нових знань, умінь і навичок.

Обладнання: підручник, навчальні таблиці, електронний підручник.

ХІД УРОКУ

Не минайте ані титли,

Ніже тієї коми.

Т.Г.Шевченко

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашнього завдання (конкурс на кращу лінгвістичну казку).

2. Запитання до учнів.

 • Що таке підмет?
 • Що таке присудок?
 • Які ви знаєте види присудків?

3. Як розумієте епіграф до нашого уроку?

III.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

IV.МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

V. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Колективна робота за підручником з елементами бесіди. Вправа 130 (усно).

Запитання до учнів

 • Для чого потрібна преса?
 • Хто і як працює над створенням періодичного видання.
 • Чому професія журналіста є завжди важливою?
 • Скажіть, чи можна передати зміст тексту, ОСНОВНУ думку, використовуючи тільки головні члени речення?
 • Яка роль інших членів речення? Слово вчителя.

2. Слово вчителя.

Непоширені речення — це речення, які складаються тільки з граматичної основи (наприклад: Настала осінь).

Поширені речення — це речення, в яких, крім граматичної основи, є ще й другорядні члени речення (наприклад: Настала золота осінь),

А тепер ви спробуйте навести приклади поширених і непоширених речень.

3. Самостійна робота з таблицею «Другорядні члени речення». Вправа 132.

4. Робота біля дошки.

Завдання: записати речення, визначити головні і дру¬горядні члени речення, охарактеризувати речення.

Від заходу потягло тихесеньким свіжим вітерцем. (Розпов., неокл., односкл., пошир.)

Хата швидко сповнялась м'якими вечірніми тінями. (Розпов., неокл., двоскл., пошир.)

Зів'яли від нічних приморозків квіти біля хат. (Розпов., неокл., двоскл., пошир.)

5. Творча робота.

Завдання: І: з поданих слів скласти речення і підкрес¬лити в них усі члени речення.

Небо, боїться, не, чисте, ні, грому, блискавки, ні. (Чисте небо не боїться ні грому, ні блискавки.)

Ластівка, не, весну, робить, одна. (Одна ластівка весну не робить.)

Дощ, і, без, не, трава, росте. (Без дощу і трава не росте.)

Завдання II: поширити речення другорядними члена¬ми речення.

(Яка?) доріжка стелилася між (якими?) хлібами.

Сонце (на який час?) засліпило (кого?).

Листя падає (як?)

(Де?) запалав (який?) ранок.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Опрацювати розділ «Другорядні члени речення» за електронним підручником, дати відповіді на тести.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

Бесіда з учнями.

 • Що називається додатком?
 • Що називається означенням?
 • Що називається обставиною?

VIII.ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 15, написаи твір-мініатюру «Про що мріють дерева взимку».