"Головні члени речення"

Мета:

 • поглибити знання учнів про головні члени речення;
 • навчити визначати головні члени у реченні, розрізняти види присудків;
 • розвивати усне й писемне мовлення;
 • виховувати наполегливість у навчанні.

Тип уроку: формування нових знань, умінь і навичок.

Обладнання: підручник, текст лінгвістичної казки, навчальні таблиці.

Мандруємо разом! У добру путь!

Цю землю синтаксисом звуть!

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашньої вправи.

2. Як ви розумієте епіграф до нашого уроку?

III.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

V. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

V. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання: визначити в поданих реченнях головні члени.

Веселе сонечко ховалось у веселих хмарах весняних. Виблискує проти сонця озеро. Шумить ліс і сперечається з дужим вітром.

2. Бесіда на повторення.

 • Що таке підмет?
 • Якими частинами мови він може бути виражений?
 • Що таке присудок?
 • Якою частиною мови він виражається?

3. Слово вчителя.

Є три види присудків: простий дієслівний, складений дієслівний, складений іменний. Давайте зараз визначимо граматичну основу і види присудків у реченнях, записаних на дошці.(Колективна робота)

Осінь одаряє сотнями дарів. (Пр. дієсл.).

Хлопчик почав придивлятися до старого дерева. (Скл. дієсл.).

Шкільний сад був великий. (Скл. ім.)

4. Робота за підручником. Вправа 121 (II) (письмово).

5. Творча робота.

Завдання: придумати речення з простим дієслівним, складеним дієслівним і складеним іменним присудками.

6. Лінгвістична казка. (Читає вчитель.)

Посварились якось Підмет із Присудком.

-Ти одягаєш часто мою маску,— сказав Підмет,— а мені це не подобається. Присудок образився:

-Звідки ти взяв? Коли це буває?

-Коли і ти іменник, і я іменник. Спробуй розібратися, хто є хто. А я не хочу бути тобою.

-Нащо мені твоя маска іменника? Я й сам іменник. Довго б сварилися Підмет із Присудком, та раптом з'явився розділовий знак на ім'я Тире.

- Я помирю вас,— сказав він,— стану між вами, і ніхто вас вже не сплутає.

З того часу і стоїть пан Тире між підметом-іменником і присудком-іменником, якщо між ними немає зв'язки. А між підметом-іменником і присудком-прикметником не хоче стояти, бо вони й так не сваряться.

Завдання до казки:

Аби помирити Підмет із Присудком, поставте, де потрібно, тире на місці пропущеної зв'язки (Самостійна робота)

Розум скарб людини. Вчення світ, а невчення тьма. Дім без книги день без сонця. Корінь праці гіркий, але овоч солодкий. (Народна творчість.)

(Взаємоперевірка учнівських робіт)

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Узагальнююча бесіда.

 • Якою частиною мови виражається підмет?
 • Якою частиною мови може виражатися присудок?
 • Назвіть види присудків.
 • В якому випадку між підметом і присудком ставиться тире?

VII.ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 13, вправа 125.Опрацювати тему «Головні члени речення» за електронним підручником.Скласти лінгвістичну казку «Другорядні члени речення»