"Порядок слів у реченні"

Мета: навчити учнів розрізняти «нове» і «відоме» в реченні, правильно об'єднувати речення в текст; прищеплювати любов до навколишнього світу і вчити оберігати його.

Тип уроку: формування нових знань, умінь і навичок.

Обладнання: підручник, навчальні таблиці.

І той лиш пошани достоїн,

Хто мову шанує свою.

В.Сосюра

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашньої вправи.

2. Бесіда з учнями.

  • Які ви знаєте речення за метою висловлювання?
  • Які речення називаються розповідними?
  • Які речення називаються питальними?
  • Які речення називаються спонукальними?
  • Наведіть приклад кожного з речень.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

IV.МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

V. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Як ви розумієте епіграф до нашого уроку? (можливі відповіді дітей: треба любити, шанувати рідну мову; люди поважають і розуміють тих, хто правильно і грамотно виражає свої думки).

2.Колективна робота за підручником з елементами бесіди. Вправа 104 (усно).

Завдання і запитання:

  • Прочитати текст, визначити його тему. З чим автор порівнює світ, у якому ми живемо? Як треба ставитися до навколишнього середовища?
  • Перечитати перший абзац. З'ясувати, на які слова в реченнях падає логічний наголос. В якій частині речення вони стоять?

3. Слово вчителя.

У кожному реченні є найважливіше слово, на якому ми зосереджуємо увагу, тобто на нього падає логічний наголос. В усному мовленні ми виділяємо це слово інтонацією. У письмовому тексті воно, як правило, знаходиться в кінці речення.

4. Колективне виконання вправи 105 (письмово) біля дошки.

У писемному повідомленні найважливіша інформація є «новим» — Н і завжди розміщується в реченні після «відомого» – В.

5.Самостійна робота за підручником.

Вправа 108 (письмово).

6. Творча самостійна робота.

Завдання: продовжити текст, виділити в кожному реченні «нове» і «відоме».

В золоті осінні дні зібрались відлітати журавлі. По¬кружляли вони над рікою і полинули в далекі теплі краї... (взаємоперевірка робіт учнями).

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота в групах за підручником.

Вправи 112 (усно), 114 (усно).

2. Робота біля дошки.

Завдання: виправити допущені помилки. Записати текст правильно.

Людина і природа невіддільні одне до одного, тісно взаємопов'язані. Природа — частина природи. Тому її потрібно берегти і примножувати

VII. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 12, вправа 115.