"Речення"

Мета:

  • ознайомити учнів з видами речень за метою висловлювання;
  • навчити їх правильно будувати і доречно використовувати питальні,
  • спонукальні та окличні речення; виховувати в учнів любов до природи.

Тип уроку: формування нових знань, умінь і навичок.

Обладнання: підручник, таблиці

Речення - мов зоряний разок

Слів - намистин, що світяться алмазно

Все довкіл сяє так виразно…

ХІД УРОКУ

1.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашнього завдання.

III.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

IV.МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

V. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕ РІАЛУ

1. Робота за підручником.

Вправа 90 (усно).

2. Бесіда за текстом вправи.

1) Назвіть групи слів, словосполучень, речень.

2) Чи достатньо для спілкування вживати лише окремі слова, словосполучення?

3) За допомогою чого ми спілкуємось?

3. Як ви розумієте епіграф до нашого уроку?

Давайте порівняємо його з епіграфом минулого уроку (можливі відповіді дітей: речення, на відміну від словосполучення та слова, більш точно, виразніше виражає думку; за допомогою речення ми висловлюємо свої думки).

4. Робота з таблицею «Ознаки речень і словосполучень».

Вправа 91.

5. Робота біля дошки.

Завданнязаписати речення, підкреслити граматичну основу.

Золота берізка опустила свої віти і журиться, (О. Копиленко.)

Високо вгорі дзвінко курличуть журавлі. (О. Копиленко.)

6. Самостійна робота за підручником. Вправа 92 (усно).

Завдання учням

— знайти в тексті речення, в яких автор розповідає, описує явище (такі речення називають розповідними);

— знайти в тексті речення, в яких автор запитує (такі речення називаються питальними, в кінці речення ставиться знак питання);

— знайти в тексті речення, в яких автор спонукає до дії, тобто висловлює наказ, пораду, прохання (такі речення називаються спонукальними);

— знайти речення, які вимовляються з підсиленою, напруженою інтонацією, що вказує на виявлення сильного почуття (такі речення називаються окличними, в кінці речення ставиться знак оклику).

Колективна робота.

Вправа 96.

Завдання: переписати, поставити розділові знаки в кінці речень. Визначити види речень за метою висловлювання.

Самостійна творча робота.

Завдання: самостійно скласти розповідне, питальне, спонукальне, окличне речення. Якщо можливо, об'єдна¬ти їх у зв'язний текст.

Тема: «Осінь у місті».

Слово вчителя.

На уроках ви вчитеся створювати усні та письмові висловлювання. У них можуть траплятися помилки, зокрема у створенні слів, побудові словосполучень, речень. Такі помилки називаються граматичними і позначаються літерою Г.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Колективна робота.

Завдання: визначити види речень за метою висловлювання.

  • Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі?
  • Нехай цвіте життя, як білий сад!
  • Багряний клен стоїть на узліссі і ніби сумує, що надійшіов жовтень.
  • А у тім просторім світі добра научайтесь, рідної своєї мови й пісні не цурайтесь!
  • Ви знаєте, як сплять старі гаї?

VII. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 11 вправа 103(письмово).Опрацювати тему «Речення» за електронним підручником.