"Словосполучення"

Мета: ознайомити учнів з поняттям про словосполучення; навчити їх виділяти словосполучення серед інших поєднань слів; виховувати в школярів увагу; прищеплювати любов до мови.

Тип уроку: формування нових знань, умінь і навичок.

Обладнання: підручник, таблиці, картки.

Словосполучення – це я,

А синтаксис – сім’я моя!

З двох й більше слів складаюся

І з словом все змагаюся.

ХІД УРОКУ

I.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

II.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

ІІI. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

ІV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.Пояснення вчителя.

Синтаксис (грецьк. зв'язок, побудова, з'єднання) — розділ мовознавства, який вивчає словосполучення та речення.

Пунктуація (лат. пунктум — крапка) — розділ мовознавства, який вивчає правила вживання розділових знаків.

(Учні роблять записи в зошитах.)

У синтаксисі української та російської мов дуже багато подібного. Однакові типи зв'язку слів і порядок слів у речені, структура простих і складних речень, правила вживання розділових знаків.

2. Пояснення нового матеріалу.

(Використовується таблиця підручника, с. 31.)

3. Слово вчителя.

Словосполучення — це два (чи більше) слів, пов'язанихм між собою граматично або за змістом, одне з яких головне, а інші — залежні.

Зв'язок у словосполученні підрядний. Словосполучення відрізняється від слова тим, що точніше, конкретніше називає предмети, дію, чи ознаку.

- Як ви розумієте епіграф до нашого уроку? (можливі відповіді дітей: словосполучення складається з двох або більше слів; розділ науки про мову, який вивчає словосполучення, - це синтаксис; словосполучення несе в собі більше інформації, ніж слово).

4. Робота за підручником.

Вправа 73 (II ч.).

Завдання: виписати словосполучення, визначити головне слово, поставити запитання до залежного.

5. Робота біля дошки і в зошитах.

Завдання: утворити з поданих слів словосполучення, визначити головні й залежні слова.

{Батьківський) земля; не знати {втома); прочитати в {підручник); на {шкільна) парті; під (розкішна) вербою; не побачити {помилка); (цікавий) книга; турбуватись про (батьки).

6. Пояснення вчителя.

Не є словосполученнями:

а) підмет і присудок: птахи полетіли;

б) іменник (займенник) з прийменником: у книзі;

в) однорідні члени речення: дерева й кущі.

7. Робота за підручником.

Вправа 75 (усно).

8. Творча робота.

Завдання: скласти з поданих слів прислів'я. Визначити в кожному реченні словосполучення.

Грому, від, не, і, воді, в, сховаєшся.

Найменша, і, зрадить, вогонь, іскорка, найбільший.Малих, море, з, крапель, робиться.,

(Взаємоперевірка творчих робіт учнями).

9. Слово вчителя.

В залежності від того, якою частиною мови є головне слово, словосполучення поділяються на п'ять типів: іменникові, дієслівні, прикметникові, прислівникові, займенникові.

10.Робота за підручником. Вправа 77 (письмово).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота в групах.

Завдання: скласти речення з поданими словосполучен¬нями, якщо можливо, об'єднати їх за змістом (Додаток № 1).

VI. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 9, знайти в казці І.Я.Франка «Фарбований лис» і записати в зошит 5 іменних і 5 дієслівних словосполучень та розібрати їх.