Побудова креслення об'єкта проектування. Моделювання, виготовлення лекал.

Трудове навчання (обслуговуюча праця)

5 клас

 

Автор:

Камілова Тамара Семенівна,

старший учитель, учитель трудового навчання вищої категорії Загальцівського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Бородянського району

 

Урок 1.3.2.

Тема. Побудова креслення об'єкта проектування. Моделювання, виготовлення лекал.

Практична робота. Зняття мірок для побудови креслень виробу. Виконання креслень у масштабі та в натуральну величину. Моделювання виробу, виготовлення лекал.

Мета:

 • створити умови для засвоєння учнями знань з технології побудови креслення об'єкта проектування та  виготовлення лекал;
 • формувати навички роботи з сантиметровою стрічкою при зніманні мірок та навички роботи з масштабною лінійкою при виконанні креслення виробу;
 • навчати виконувати креслення в масштабі 1 : 4 та в натуральну величину, моделювати виріб, виготовляти лекала;
 • розвивати в учнів навички користування креслярськими інструментами;
 • розвивати просторову уяву, технічне мислення;
 • виховувати акуратність і старанність

Ключові слова: креслення, моделювання, лекала, постільна та столова білизна.

Наочність: постільна та столова білизна.

Тип уроку: формування вмінь та навичок учнів.

Хід уроку

I.    Організаційна частина

 1. 1.Перевірка наявності учнів на уроці.
 2. 2.Підготовка учнів до уроку.

II.    Повторення пройденого матеріалу

На  минулому   уроці   ми  вивчили  тему:   «Технічне   конструювання  як  етап проектування виробу»

Індивідуальне опитування

 1. 1.Технічне конструювання як етап проектування виробу.
 2. 2.Поняття про технічний рисунок, креслення.
 3. 3.Основні правила оформлення технічного рисунка та креслення.
 4. 4.Креслярський інструмент.

Фронтальне опитування

5.          Виконати технічний рисунок з дотриманням пропорцій.

III.    Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

Відновлення  знань, що ви вчили про виконання креслень;

з досвіду, яким креслярським інструментом необхідно користуватися при виконанні креслення; умінь, ви вже вмієте за допомогою креслярських інструментів виконувати технічні рисунки з дотриманням пропорцій.

IV.     Мотивація навчальної діяльності

Щоб виготовлена вашими руками постільна та столова білизна була привабливою, ви повинні вміти знімати мірки для побудови креслень виробу, виконувати креслення і моделювання цих виробів у масштабі та в натуральну величину, виготовляти лекала.

V.      Повідомлення теми, мети та завдань для учнів на урок

Тема: «Побудова креслення об'єкта проектування. Моделювання виробу, виготовлення лекал». Учні повинні знати:

-          вихідні дані для побудови креслення виробу,

-          послідовність побудови креслення об'єкта проектування.

Учні повинні вміти.

-          знімати мірки для побудови креслення виробу;

-          виконувати креслення у масштабі та в натуральну величину;

-          моделювати, виготовляти лекала.

VI. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Вихідні дані для  побудови креслення  виробу  (постільної та столової білизни).

 

    У швейному виробництві, як і в інших галузях промисловості, транспорті, будівництві креслення виконують відповідно до державних стандартів. Креслення деталей швейних виробів найчастіше виготовляють в натуральну величину, тобто в масштабі М 1:1. На уроках спочатку виконують креслення зменшених розмірів у масштабі М 1:4. їх креслять за допомогою масштабної лінійки (Мал.1). Великі поділки на лінійці - показують кількість сантиметрів у натуральну величину, а дрібні - зменшених у 4 рази.

     Щоб побудувати креслення, необхідно, зняти мірки із того об'єкта, на який шиють виріб. Так, для побудови креслення одягу знімають мірки з фігури людини, для побудови креслення наволочки потрібно зняти мірки з подушки, а для креслення підковдри мірки ковдри.

Мал.1

Мал.2

    На виробництві наволочки виготовляють семи стандартних розмірів у сантиметрах: 40x40; 60x50; 60x60; 70x60; 70x70; 75x75; 80x80. Найменшою є наволочка, довжина і ширина якої в готовому вигляді становить 40 см. Якщо ж подушка має нестандартні розміри, то необхідно виміряти її довжину (Дпод.) і ширину (Шпод.) Щоб готова наволочка легко одягалася на подушку і при використанні не дуже швидко рвалася, під час побудови креслення до мірок довжини і ширини подушки додають прибавку на вільне облягання (П=2см).

 

2. Побудова  креслення об'єкта проектування

Креслення наволочки з клапаном являє собою одну деталь прямокутної форми (Мал.3а).

Мал.3(а,б)

Його виконують на одну половину подушки (таблиця 1).

Креслення наволочки з клапаном.

Таблиця 1

 

п/п

 

 Послідовність                побудови креслення

 

Відрізки                на кресленні               та розрахункові формули

 

Розрахунок        для наволочки            на подушку   розміром 38x38 см.

 

 

 

1

Побудувати     прямий     кут     з вершиною  в точці А (ліворуч вгорі)

2

Від   точки   А   вниз   відкласти подвійну довжину подушки (з прибавкою на вільне облягання) плюс   довжину     клапана     і позначити точку Д

Ад = 2 × (Д под  + П) + Д клап..

Ад=2 × (38+2) + 15 = 95

3

Від точки А праворуч відкласти половину  ширини  подушки  (з прибавкою           на           вільне облягання). Позначити точку Ш

Аш = (Ш П0Д + П) : 2

Аш = (38 + 2) : 2 = 20

4

Через      точку      Д      провести горизонтальну лінію

5

Через     точку     Ш     провести вертикальну лінію. На перетині ліній позначити точку Д1

6

Від точки Д і Д1 відкласти вгору довжину  клапана  і   позначити точки К і К1

ДК=Д1К1=Дклап.

ДК=Д1К1=15

7

З'єднати            точки            КК1 штрихпунктирною     лінією     з двома  точками   -  лінія   згину клапана

8

Від точки А і III вниз відкласти довжину    подушки    (додаючи прибавку на вільне облягання) і позначити точки 3 і З1

АЗ = ШЗ1 = Дпод. + П

АЗ = Ш31 = 3 8 + 2 = 40

9

З'єднати      точки      3      і      31 штрихпунктирною     лінією     з двома  точками   -  лінія   згину наволочки

10

Відрізок АД позначити штрих-пунктирною   лінією   -   осьова лінія наволочки

11

Навести         контурні         лінії наволочки   суцільною   товстою лінією

3. Моделювання, виготовлення лекал

Якщо креслення в натуральну величину на папері вирізати по контурних лініях, дістанемо базову викрійку виробу (мал.3б). Цю викрійку називають базовою тому, що на її основі ми можемо розробляти багато нових викрійок відповідно до кожної моделі наволочки. На базову викрійку наносять модельні лінії (мал.4). Усі деталі нумерують. Викрійку розрізають на окремі деталі по модельних лініях.

Мал.4

Процес розробки нових видів виробів за ескізами і малюнками називають моделюванням. Розрізняють моделювання творче, технічне і муляжне.

Творче  моделювання  полягає  в  тому,   що  модельєр  створює  певну композицію, новий зразок виробу.

При технічному моделюванні змінюється конфігурація деталей виробу за створеним новим зразком, лекалами деталей виробу. Моделювання безпосередньо на фігурі людини або на манекені називається муляжним.

VII. Формування вмінь та навичок учнів

Практична робота

1.     Зняття мірок для побудови креслень виробу (постільної або столової білизни).

1).  За допомогою  сантиметрової стрічки зніми мірку довжини подушки.

Запиши мірку у зошит за зразком: Дпод. = 38 см.

2). Зніми мірку ширини подушки. Запиши отримані дані у зошит Наприклад, Шпод. = 38 см.

3) Запиши прибавку на вільне облягання П = 2 см.

4). Запиши вибрану довжину клапана. Наприклад, Дклап.= 15 см.

2.        Виготовлення креслень у масштабі та в натуральну величину.

1). Виконай на папері усі лінії креслення наволочки (мал.3а).

2). Покажи стрілкою напрямок нитки основи (мал. 3б).

3). Напиши назви зрізів: поперечний зріз, осьова лінія, поздовжній

зріз (мал. 3б). Напиши назви ліній згинів: лінія згину клапана, лінія згину (мал. 3б).

5). Оформи контурні лінії викрійки відповідно до малюнка 3б.

6). Виріж викрійку точно по контурних лініях.

3.        Моделювання виробу, виготовлення лекал.

1). Виконай ескіз наволочки для виготовлення.

2). На базову викрійку наволочки нанеси модельні лінії відповідно до ескізу.

3). Пронумеруй усі деталі. Напиши їх назву і кількість деталей.

4). Познач контрольні точки з'єднання деталей.

5). Перевір наявність усіх деталей, відповідність викрійки ескізу.

6). Розріж викрійку на окремі деталі по модельних лініях.

VIII.       Підбиття підсумків практичної роботи

 1. 1.Аналіз та порівняння одержаних результатів.
 2. 2.Аналіз недоліків у роботах.
 3. 3.Оцінювання виконання практичної роботи.

IX.      Підведення підсумків заняття

Що нового дізналися на уроці, чого навчилися, де можна застосовувати набуті знання та вміння?

1.     Діти, що ви повинні знати:

Вихідні дані для побудови креслення виробу.

2.     Діти, що ви повинні вміти:

Знімати мірки для побудови креслення виробу (постільної або столової білизни),  виконувати креслення у масштабі та в натуральну величину;  моделювати виріб,  виготовляти лекала,  знімати   мірки   для   побудови   креслень   виробу   (постільної   або   столової білизни),  виконувати креслення у масштабі та в натуральну величину,  виконувати моделювання   виробу,   виготовляти  лекала  ви   вмієте.   Це   показало   виконання практичної роботи, а от що ви повинні знати, давайте повторимо.

 1. 1.Вихідні дані для побудови креслення виробу (постільної або столової білизни).
 2. 2.Побудову креслення об'єкта проектування.
 3. 3.Моделювання.
 4. 4.Виготовлення лекал.

X.    Мотивація оцінок за урок, виставлення їх у журнал та щоденники

XI.     Повідомлення про підготовку до наступного заняття

На наступному уроці ми будемо з вами вивчати тему: «Види конструкційних матеріалів, які застосовуються для виготовлення виробів. Підбір конструкційних матеріалів. Застосування текстильних матеріалів для виготовлення швейних виробів».

Принесіть: зразки конструкційних матеріалів.

XII.    Прибирання робочих місць та кабінету обслуговуючої праці