Технічне конструювання як етап проектування виробу.

Тема. Технічне конструювання як етап проектування виробу.

Практична робота. Виконання технічного рисунка з дотриманням пропорцій.

Мета:

 • створити умови для засвоєння учнями основних з понять з технічного  конструювання

(проектування виробу; технічний рисунок,  креслення та основні правила їх оформлення);

 

 • формування вмінь виконувати технічний рисунок і креслення в масштабі та в натуральну величину;
 • розвивати в учнів вміння виконувати технічний рисунок з дотриманням пропорцій;
 • виховувати в учнів навички самостійної роботи.

Ключові слова: технічне конструювання, рисунок, креслення, креслярський інструмент. Наочність: зразки виконаних технічних рисунків та креслень, креслярський інструмент.

Тип уроку: формування вмінь та навичок учнів.

Хід уроку

І. Організаційна частина

 1. 1.Перевірка наявності учнів на уроці.
 2. 2.Підготовка учнів до уроку.

ІІ. Повторення пройденого матеріалу

На минулому уроці ви вивчили тему: «Художнє конструювання виробів».

Індивідуальне опитування

 1. 1.Поняття про показники якості виробу.
 2. 2.Вимоги до білизняних виробів.
 3. 3.Загальні відомості про процес проектування виробу, його етапи.
 4. 4.Види проектної документації.

5.. Художнє конструювання як складова процесу проектування.

 1. 6.Ескіз. Форма різних об'єктів. Колір.
 2. 7.Українські національні традиції в оздобленні постільної і столової білизни.

Фронтальне опитування

8.     Виконати кольоровий ескіз виробу постільної або столової білизни.

III. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

Відновлення знань: що вчили про виконання креслень в початковій школі;

з досвіду:  якими креслярськими інструментами потрібно користуватися при виконанні креслення; умінь:  ви вже вмієте за допомогою креслярських інструментів виконувати нескладні креслення.

IV.    Мотивація навчальної діяльності

Щоб виготовлена вашими руками постільна та столова білизна була привабливою, ви повинні вміти виконувати технічний рисунок і креслення в масштабі та в натуральну величину.

V.   Повідомлення теми, навчальної мети та завдань для учнів на урок

Тема: «Технічне конструювання як етап проектування виробу».

Учні повинні знати. Основні правила оформлення технічного рисунка та креслення.

Учні повинні влити. Виконувати технічний рисунок і креслення в масштабі та в натуральну величину.

VI.   Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

І. Технічне конструювання як етап проектування виробу.

Технічне конструювання - це наочне зображення і створення конструкції виробу згідно до розробленого проекту за ескізом, кресленням або технічним описом. Його називають також інженерним конструюванням. Технічне конструювання є важливою складовою процесу проектування виробу, так само як і художнє конструювання.

Якщо у процесі художнього конструювання головна увага приділяється художньому образу виробу (формі, кольору, виду оздоблення), то у процесі технічного конструювання забезпечується технічна будова виробу.

Основним фахівцем, який займається розробкою конструкції виробу, є інженер-конструктор. Його головне завдання - забезпечити для людини максимум зручності, комфорту нової моделі, її високі технологічні та економічні показники, надійність під час використання. Інженер-конструктор тісно співпрацює з дизайнером, технологами, економістами та іншими фахівцями. У результаті технічного конструювання інженер-конструктор створює зразок нової

моделі і оформляє конструкторську документацію.

2. Поняття про технічний рисунок, креслення

Основними видами конструкторської документації є креслення, технічний рисунок, графічне зображення.

Будь-яку річ можна намалювати, сфотографувати, описати, тобто відобразити її на папері. На уроках природознавства ви виконували малюнки рослин, на уроках математики креслили різні геометричні фігури. Це - приклади графічних зображень. Графічним називають зображення, яке складається з ліній, штрихів, точок і виконується олівцем або ручкою.

Креслення - це документ, що містить графічне зображення виробу(деталі), виконане за допомогою креслярських інструментів на папері, й відомості, необхідні для його виготовлення та контролю.

З деякими видами графічних документів ви ознайомилися в молодших класах. Згадаємо деякі з них.

Наочне зображення - це зображення, на якому, як і на малюнку, показано видимими три боки предмета. Наочне зображення предмета, виконане тими самими лініями, що й креслення, з додержанням пропорцій у розмірах, називають технічним рисунком. Предмет зображують об'ємним, ніби споглядаючи на нього зліва і згори. Щоб передати об'ємність предмета, наносять штрихові лінії. Там, де поверхня предмета найтемніша, штрихові лінії розміщують найбільш густо. Найосвітленіші поверхні не штрихують (мал.1).

Види робочої документації: а – технічний рисунок; б – ескіз; в- креслення; г - лекало

Зображення предмета, виконане від руки, на око, але з приблизним дотриманням розмірів виробу, називається ескізом. Він призначений для одноразового використання під час виготовлення виробу.

На підприємствах графічні зображення виробів виконують креслярі. їхня робота дуже відповідальна. Від якості виконаних ними креслень залежить якість виготовлення виробів.

Більш складну роботу, пов'язану з розробкою конструкції виробу, її відображенням на кресленні та виготовленням, називають проектуванням, а виготовлення виробу згідно з кресленням - технічним конструюванням.

3.Основні правила оформлення технічного рисунка та креслення.

Існують єдині правила оформлення креслень, встановлені державними стандартами. Креслення виконують на аркушах певних форматів (розмірів). У школі користуються в основному форматом 210 x 297 мм. Умовно його позначають А-4. Поле кожного креслення обводять рамкою. Лінії рамки проводять зверху, праворуч і знизу на відстані 5 мм від краю паперу, з лівого боку - на відстані 20 мм від .краю. Цю відстань залишають для підшивання та зберігання графічних документів. Внизу, праворуч, у спеціальній рамці виконують напис, у якому зазначають назву зображеної на креслені деталі, матеріал, з якого її виготовлено, масштаб, хто й коли виконав креслення, хто його перевірив, назву школи, клас.

Під час виконання й оформлення креслень та інших конструкторських документів застосовують різні типи ліній. Кожна лінія має своє призначення (таблиця 1).

 

Типи ліній

Таблиця 1.

 

Тип лінії

 

Накреслення

 

Розміри

 

Призначення

Суцільна        товста основна

___________________

Товщина S від 0.5 до 1.4 мм

Лінії видимого контуру

Суцільна тонка

__________________

Товщина від S/3 до

S/2

Розмірні й виносні лінії, лінії побудов, лінії штрихові та ін.

Штрихова

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Товщина від S/3 до S/2,            довжина штрихів    2-8 ' мм, відстань  між штрихами 1-2 мм

Лінії невидимого контуру

Штрихпунктирна

_ ___ _ ___ _ ___ _ 

Товщина від S/3 до S/2,         .  довжина штрихів    3-8    мм, відстань між штрихами 3-4 мм

Осьові й центрові лінії

Штрихпунктирна   з двома точками

_ ___ _ _ ___ _ _ ___ _

Товщина від S/3 до S/2,         .  довжина штрихів    3-8    мм, відстань між штрихами 3-4 мм

Лінії невидимого контуру

Буквою S умовно позначають товщину основної лінії, яку взято за одиницю. Товщина решти ліній залежить від вибору товщини S. Основна лінія в 2-3 рази товща за інші лінії. Довжина штрихів та відстань між штрихами в штрихпунктирній та штриховій лініях мають бути приблизно однакові по всій лінії. Штрихова, а також штрихпунктирна лінії повинні починатися і закінчуватися тільки штрихами. Осьові лінії зображують так, щоб у центрі фігури перетиналися штрихи.

Оскільки навколишні предмети не завжди можна зобразити на аркуші паперу в натуральну величину, застосовують збільшені або зменшені зображення. Так для зручності при кресленні на папері розміри великих предметів (підковдри чи наволочки) потрібно зменшувати, а дрібних деталей (петельок, надсічок) — збільшувати, тобто дотримуватися певного масштабу. Числове значення, яке показує, у скільки разів зображення більше чи менше виробу або деталі, називають масштабом. Так, зображення у натуральну величину має масштаб М 1:1, зменшене удвічі — М 1:2, збільшене вчетверо — М 4:1 і т. д. Масштаби зображень визначені державними стандартами. Дозволяється використовувати такі масштаби: масштаби зменшення - М 1:2; М 1:2,5; М 1:4; М 1:5; М 1:10 та ін.; масштаби збільшення - М 2:1; М 2,5:1; М4:1; М5:1; М10:1 та ін.

При виготовленні швейних виробів застосовують масштабні лінійки.

На всіх кресленнях деталей обов'язково проставляють розміри. Правила нанесення розмірів на кресленні також визначені державними стандартами. Розміри проставляють на розмірних лініях і зазначають розмірними числами у міліметрах без одиниці вимірювання. Межі вимірювання розміру вказують виносними лініями. Розмірні лінії проводять паралельно відрізкам, розміри яких визначають. Виносні й розмірні лінії проводять суцільною тонкою лінією.

Розмірну лінію з обох боків обмежують стрілками. Якщо довжина розмірної лінії дуже коротка, то стрілки наносять зовні від виносних ліній. Розмірне число ставлять над розмірною лінією близько до її середини. Якщо розмірна лінія вертикальна, то розмірне число ставлять зліва від неї. Розмірне число може бути нанесене на продовженні розмірної лінії або на поличці лінії-виноски, якщо місця для його написання недостатньо.

Під час виконання креслень застосовують умовні позначення. Так, діаметр деталей позначають значком 0; для позначення радіуса перед розмірним числом пишуть велику латинську літеру К. Якщо якась поверхня виробу має форму квадрата, то перед розмірним числом ставлять знак □.

Загальна кількість розмірів на кресленні має бути мінімальною, але достатньою для виготовлення і контролю виробу. Кожен розмір слід зазначати на кресленні лише один раз.

4. Креслярський інструмент.

Для виконання креслень необхідно мати таке креслярське знаряддя: циркулі, лінійки, косинці, транспортир, олівці різної твердості. Все креслярське знаряддя повинно бути справним, а олівці загострені. Від цього залежить якісне виконання креслень.

VII. Формування вмінь та навичок учнів

Практична робота

Виконання технічного рисунка з дотриманням пропорцій

VIII.       Підбиття підсумків практичної роботи

1. Аналіз та порівняння одержаних результатів.

 1. 2.Аналіз недоліків у роботах.
 2. 3.Оцінювання виконання практичної роботи.

IX.     Підведення підсумків заняття

Що нового дізналися на уроці, чого навчились, де можна застосувати набуті знання та вміння?

1.        Діти, що ви повинні знати!

Що таке технічне конструювання.

Поняття про технічний рисунок, креслення.

Основні правила оформлення технічного рисунка та креслення.

Креслярський інструмент.

2.       Діти, що ви повинні вміти!

Виконувати технічний рисунок з дотриманням пропорцій.

Виконувати технічний рисунок ви вмієте, це показало виконання практичної роботи, а от що ви повинні знати давайте повторимо.

 1. 1.Технічне конструювання як етап проектування виробу.
 2. 2.Що таке технічний рисунок та креслення?
 3. 3.Основні правила оформлення технічного рисунку та креслення.
 4. 4.Що відноситься до креслярського інструменту.

X.   Мотивація оцінок за урок, виставлення їх у журнал та щоденники

XI.    Повідомлення про підготовку до наступного заняття

На наступному уроці ми будемо з вами вивчати тему «Побудова креслення об'єкта проектування. Моделювання, виготовлення лекал»,.

Принесіть: креслярські інструменти, сантиметрові стрічки.

XII.    Прибирання робочих місць та кабінету обслуговуючої праці