Художнє конструювання виробів.

Тема. Художнє конструювання виробів.

Практична робота. Ознайомлення зі зразками художнього оформлення постільної і столової білизни. Виконання кольорового ескізу виробу постільної або столової білизни.

Мета:

• створити умови для засвоєння учнями знань з вимог до білизняних виробів; з загальних відомостей про процес проектування виробу, його етапи; з видів проектної документації; з особливостей художнього оформлення постільної та столової білизни;

• формувати навички виконання кольорового ескізу виробу постільної або столової білизни;

• розвивати уяву та естетичний смак;

• виховувати повагу до українських національних традицій в оздобленні постільної та столової білизни.

Ключові слова: функціональність, естетичність, ергономічність, технологічність, економічність, гігієнічні вимоги, естетичні вимоги, економічні вимоги, ескіз, технічний опис, макет, креслення, лекала, шаблони.

Наочність: зразки постільної та столової білизни.

Тип уроку: формування вмінь та навичок учнів.

Хід уроку

І. Організаційна частина

1. Перевірка наявності учнів на уроці.

2. Підготовка учнів до уроку.

II. Повторення пройденого матеріалу

На минулому уроці ви вивчали тему: "Об'єкти технологічної діяльності".

Індивідуальне опитування

1. Об'єкти технологічної діяльності.

2. Вибір об'єкта технологічної діяльності залежно від потреб людини.

3. Види інформаційних джерел про техніку та технології.

4. Постільна та столова білизна як об'єкт технологічної діяльності.

5. Види постільної та столової білизни.

6. Метод фантазування у створенні нових об'єктів технологічної діяльності.

7. Фантазування з метою створення нових об'єктів.

8. Історичні приклади передбачення фантастами наукових відкриттів, винайдення нових видів техніки, виробів тощо.

Фронтальне опитування

9. Застосування методу фантазування з метою створення нових об'єктів.

ПІ. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

Відновлення

знань, що вчили про показники якості виробу: можливість використання за призначенням, красу та привабливість, зручність у використанні, легкість виготовлення, невисоку ціну;

з досвіду, як краще виконати кольоровий ескіз виробу постільної та столової білизни;

умінь, ви вже вмієте підбирати кольори для оздоблення виробів.

IV Мотивація навчальної діяльності

Щоб виготовлена вашими руками постільна та столова білизна була привабливою, ви повинні вміти виконувати кольоровий ескіз виробу постільної та столової білизни.

V. Повідомлення теми, мети та завдань для учнів на урок

Тема: "Художнє конструювання виробів"

Учні повинні знати. Показники якості виробу. Вимоги до білизняних виробів. Види проектної документації. Українські національні традиції в оздобленні постільної та столової білизни.

Учні повинні вміти. Виконувати кольоровий ескіз виробу постільної та столової білизни.

VI. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Поняття про показники якості виробу.

Виготовлені на виробництві вироби для полегшення домашньої роботи чи для зручності улаштування різних речей мають, як правило, різну якість. Якість будь-якого виробу визначається його властивостями. Якісними вважають такі вироби, які відповідають вимогам технічного завдання на їх виготовлення і задовольняють потреби людей, які ними користуються, а також виробника, який їх виготовляє.

Функціональні показники визначають відповідність виробу своєму призначенню. Наприклад, спортивний одяг призначений для занять спортом. Якщо спортивний костюм, труси чи майка заважають спортсменові виконувати певні вправи (біг, стрибки), то цей одяг не виконує своєї основної функції, а отже має низькі функціональні показники. Те саме можна сказати і про посуд, в якому незручно готувати їжу, про іграшку, якою нецікаво гратися, про ножиці, які погано ріжуть.

Естетичні показники якості виробу визначають міру його краси, виразності сучасності. Естетичними мають бути усі речі, які оточують людину, - будинки, машини, одяг, посуд, побутова техніка та інше.

Вироби, у яких високі ергономічні показники, зручні у користуванні, створюють відчуття комфорту. Такими, наприклад, є робочі інструменти, які легко тримати в руді, зручно ними виконувати різні операції; м'які меблі, на яких комфортно сидіти, одяг, що не заважає рухатися, приємний на дотик.

Технологічні показники якості виробу вказують на складність виготовлення виробу на виробництві, застосування у процесі роботи існуючого обладнання фабрики чи заводу.

Затрати на процес створення виробу, а також на користування цим виробом визначають економічні показники. Наприклад, економічні показники якості майбутнього одягу визначаються кількістю тканини, часом, який потрібен на його виготовлення, складністю пошиття, майбутніми затратами на прання, хімчистку у процесі носіння цього одягу.

2. Вимоги до виробів

До білизняних виробів висуваються такі вимоги:

механічні - стійкість до механічних впливів, деформації, зношування;

фізичні - здатність тканини вбирати і віддавати вологу, бути повітро- та паро проникною, тепло-захисною;

оптичні - блиск, колір;

технологічні - здатність тканини протистояти різанню або полегшувати різання чи зшивання, протистояти зсіданню після прання тощо;

гігієнічні - виріб має бути приємним для тіла, легко пратися, швидко відновлювати попередню форму, легко вбирати і віддавати вологу – тобто гігроскопічність;

ергономічні - зручні для використання;

естетичні - показники якості виробу, що визначають міру його краси, виразності, сучасності; економічні - затрати на процес створення виробу, а також на користування цим виробом.

3. Загальні відомості про процес проектування виробу, його етапи.

Творчий процес розробки проекту виробу, тобто повного комплекту документів, макетів, моделей, за якими буде виготовлятися виріб називають проектуванням. Щоб отримати по-справжньому корисні та якісні вироби, у розробці проекту майбутнього виробу бере участь велика кількість спеціалістів - дизайнери, конструктори, технологи, економісти, лікарі та інші.

Проектування виробу на підприємстві здійснюється в кілька етапів:

а) на першому етапі проектування визначають призначення майбутнього виробу, основні вимоги до нього, умови використання. Ці дані записують в технічне завдання. Так, у технічному завданні може вказуватися, що необхідно спроектувати шкільну форму для учнів початкової школи, посуд для гарячих напоїв, меблі для дитячої кімнати тощо. Дизайнер відбирає кращі існуючі моделі виробів, а також робить перші пробні начерки майбутнього виробу;

б) на другому етапі проектування детально аналізують можливі варіанти моделі виробу, порівнюють між собою і вибирають найкращий варіант. За результатами нього порівняння й вибору оформляють технічну пропозицію;

в) на третьому етапі проектування, який називають розробкою ескізного проекту,дизайнер малює ескізи і виготовляє макети майбутнього виробу;

г) четвертий етап - розробка технічного проекту. На цьому етапі виконують необхідні розрахунки, уточнюють форму і конструкцію виробу. Виготовлений макет чи модель оцінюють конструктори, технологи, економісти, лікарі і випробовують на практиці. Пересвідчуються, чи виріб зручний, чи він достатньо міцний і витримає навантаження у процесі користування;

д) на п'ятому етапі проектування розробляють робочу документацію, за якою виготовлятиметься майбутній виріб на виробництві. Основними видами робочої документації є ескіз виробу, технічний опис, технічний рисунок, креслення, лекала.

4. Види проектної документації.

Ескіз - графічне зображення предмета, виконане від руки, з умовними позначеннями, без застосування креслярських інструментів з приблизним дотриманням співвідношень.

Технічний опис - документ, де подається назва та описується призначення виробу, наводиться його геометрична форма та подаються розміри, називаються матеріали, з яких виготовлений виріб і його деталі, оздоблювальні матеріали. Згідно з технічним описом розробляють проект майбутнього виробу і визначають послідовність його виготовлення та оздоблення.

Креслення - графічне зображення деталі або виробу, виконане на папері за допомогою креслярських інструментів, де містяться відомості, необхідні для його виготовлення Графічні зображення можуть бути виконані в натуральну величину або у масштабі, але розміри на них проставляють справжні.

Макет - копія зменшеного чи збільшеного зразка деталі або виробу з дотриманням пропорцій та масштабу, технологічних, естетичних, функціональних (експлуатаційних) вимог його використання. Відображає зовнішній вигляд об'єкта.

Лекала - шаблон деталі, виготовлений з цупкого матеріалу за заданими розмірами та конфігурацією для викрійки кривих ліній.

5. Художнє конструювання як складова процесу проектування.

Процес створення конструкції виробу відповідно до розробленого проекту чи розрахунків за ескізом, кресленням або технічним описом називається конструюванням. Цей процес складається з двох етапів: логічного і практичного. На етапі логічного задуму насамперед розв'язують такі конструктивні завдання, як доцільність створення, простота й оригінальність виробу, його міцність і надійність, найвідповідніші габаритні розміри й низька собівартість, послідовність виготовлення окремих елементів та виробу загалом. Завершується конструювання опорядженням виробу та його художнім оздобленням. Практичний етап передбачає виготовлення оригіналу виробу, а в разі потреби - його моделі або макета.

Зовнішній вигляд і будова речей, які оточують людину, поступово, в процесі історичного розвитку суспільства змінюються (мал. 1).

Мал.1

У давні часи майстер виготовляв той чи інший виріб від початку до кінця. Він умів досконало обробляти матеріали, оздоблювати їх. Більшість предметів десятки і навіть сотні років мали незмінні форми, будову, вид оздоблення, які бережно передавалися в сім'ї майстрів від покоління до покоління. На сучасних підприємствах вироби проектує не одна людина, а багато фахівців. У процесі проектування досягається ї художня, і технічна досконалість виробу.

Творчий процес художньої розробки нового зразка промислового виробу називають художнім конструюванням. Це - важлива складова проектування майбутнього виробу. Визначено принципи художнього конструювання. Перший принцип можна визначити наступною формулою:

користь + зручність + краса

Кожний компонент цієї формули виражає сукупність певних факторів: техніко-економічних, ергономічних, естетичних. Тобто повноцінний результат художнього конструювання можна отримати тільки у взаємодії і творчій співдружності інженера - конструктора, дизайнера, технолога й ергономіста.

Другий принцип полягає у тому, що виріб має відповідати навколишньому середовищу і конкретним умовам (робочий одяг, святковий, спортивний).

Третій принцип - єдність форми і змісту. Прикладом реалізації такого принципу може слугувати жіночий костюм (спідниця та брюки).

Обов'язковою умовою художнього конструювання є розробка ескізу або малюнка - схеми, на якому відображають розміри майбутнього виробу, його геометричну форму і, обов'язково, малюнок, за яким буде оздоблюватись виріб. Його виконують на креслярському папері, а потім, за допомогою копіювального паперу переносять на заготовку.

Залежно від виду художнього оздоблення малюнки можуть бути виконані у вигляді орнаментів, силуетів рослин, тварин, героїв казок тощо. Існують різні способи художнього конструювання та оздоблення виробів. Художнім розписом оздоблюють сувенірні скриньки, вази, тарілки, солонки; бондарним способом виготовляють бочки, відра, кухлі; плетінням з лози виготовляють столи, хлібниці, цукерниці; довбанням - сільниці, ложки, ополоники тощо.

6. Ескіз. Форма різних об'єктів. Колір.

Ескіз - це конструкторський документ, виконаний без застосування креслярських інструментів (від руки) з дотриманням на око пропорцій між частинами предмета. Розрізняють художній і робочий ескізи.

На художньому ескізі передається загальна форма предмета, колір, вид оздоблення, художні особливості матеріалу (мал.2).

Художній ескіз можна виконувати олівцями, акварельними фарбами, гуашшю, тушшю, фломастерами тощо.

Мал. 2

(мал.3) На робочому ескізі обов'язково передаються не лише художні особливості предмета, а й технічні. Так, на робочому ескізі одягу його зображують спереду і ззаду. Робочий ескіз виконують чіткими лініями, показують окремі деталі - кишені, складки, застібки тощо

Найважливішим завданням художнього конструювання є створення естетично досконалого виробу, який виконує свою функцію. Художня досконалість виробу визначається його формою, кольором, видом оздоблення та рядом інших ознак.

Найпростіші відомі нам геометричні форми - це куля(а), призма(б), конус(в), піраміда(г), циліндр(г') (мал. 4).

Мал. 4

Ці форми можуть поєднуватися між собою в різних комбінаціях. Більшість промислових виробів (посуд, машини, іграшки, меблі тощо) мають складнішу форму. Щоб проектувати ці вироби, слід уміти описати і графічно зобразити цю форму. Форма може бути симетричною і асиметричною. Прикладом симетричних форм є фігура людини, глечик, миска, яблуко тощо. (мал. 5). У таких форм точки розміщені на однаковій відстані від осі.

Мал. 5

Поряд із формою важливою характеристикою предмета є його колір. Предмет може бути одноколірним і багатоколірним. Колір предметів буває хроматичним (кольори веселки) і ахроматичним (білий, сірий, чорний). Хроматичні кольори поділяються на теплі (жовтий, червоний, оранжевий) та холодні (синій, фіолетовий, блакитний) (мал. 6). Колір певним чином впливає на сприйняття навколишніх предметів. При спогляданні теплих кольорів людина ніби відчуває тепло і світло, холодні ж кольори створюють враження прохолоди. Властивості кольору слід обов'язково враховувати у процесі художнього конструювання майбутніх виробів.

Мал. 6

Основним фахівцем у процесі художнього конструювання є дизайнер. Предметом праці дизайнера може бути: одяг, меблі, поліграфічна продукція тощо. Дизайнер повинен мати навички художника, кресляра. При цьому він має добре знати новинки техніки і технології у галузі, якою займається, а також мати умілі руки. Щоб створювати естетичні речі, дизайнер вивчає художню спадщину свого та інших народів, різні ремесла. У процесі художнього конструювання він виконує ескізи, описує вироби, виготовляє макети і зразки виробів.

7. Українські національні традиції в оздобленні постільної і столової білизни.

Українські своєрідно оздоблені різноманітні витвори прикладного мистецтва популярні в багатьох країнах світу. Існують давні національні традиції і в оздобленні білизни мереживом, вишивкою, рюшами тощо. Особливо приваблює їхнє неповторне кольорове вирішення, техніка виконання українських народних композицій. Кольорова гама добирається так мальовничо, що на вишиваних подушках наче розцвітають букети з живих квітів.

У різних народів існує певне символічне значення кольору. Так, у слов'ян чорний колір пов'язується з трауром. У багатьох східних народів кольором трауру є білий.

Сьогодні як і сотні років тому, не старіє стародавнє мистецтво тканих і вишиваних рушників, які є традиційною прикрасою українського народного житла. Розвішані у світлиці по стінах і над картинами, вони надають їй охайності, святковості та затишку.

VII. Формування вмінь та навичок учнів

Практична робота 1. Ознайомлення із зразками художнього оформлення постільної та

столової білизни.

2. Виконання кольорового ескізу виробу постільної або столової білизни.

Інструменти та матеріали: зразки виробів постільної білизни, фотографії чи малюнки постільної білизни з журналів, кольорові олівці (фарби або фломастери), простий олівець, гумка.

Послідовність виконання роботи:

а) розглянь уважно натуральні зразки постільної і столової білизни, фотографії та

малюнки з журналів. З'ясуй, яку форму має наволочка (квадратну, прямокутну,

круглу). Якої форми виріз у підковдри? Як розмішують оздоблення на серветці,

доріжці, рушнику, наволочці?

б) придумай самостійно і замалюй три ескізи різних наволочок (з клапаном, зав'язками, застібками, різного кольору та видом оздоблення). Ескіз виконай без лінійки;

в) виконай ескізи підковдр з різною формою вирізу;

г) виконай ескіз серветки квадратної форми з вишивкою.

VIII. Підбиття підсумків практичної роботи

1. Аналіз та порівняння одержаних результатів.

2. Аналіз недоліків у роботах.

3. Оцінювання виконання практичної роботи.

IX. Підведення підсумків заняття

Що нового дізналися на уроці, чого навчилися, де можна застосовувати набуті знання та вміння?

1. Діти, що ви повинні знати?

Вимоги до білизняних виробів.

Загальні відомості про процес проектування виробу, його етапи.

Види проектної документації.

Особливості художнього оформлення постільної та столової білизни.

2. Діти, що ви повинні вміти?

Виконувати кольоровий ескіз виробу постільної або столової білизни.

Виконувати кольоровий ескіз виробу постільної або столової білизни ви вмієте, це показало виконання практичної роботи, а от що ви повинні знати, давайте повторимо:

1. Що таке показники якості виробу?

2. Які вимоги ставляться до білизняних виробів?

3. Загальні відомості про процес проектування виробу, його етапи.

4. Види проектної документації.

5. Художнє конструювання як складова процесу проектування.

6. Ескіз. Форма різних об'єктів. Колір.

7. Українські національні традиції в оздобленні постільної та столової білизни.

X. Мотивація оцінок за урок, виставлення їх у журнал та щоденники

XI Повідомлення про підготовку до наступного заняття

На наступному уроці ми будемо з вами вивчати тему: "Технічне конструювання як етап проектування виробу".

Принесіть: олівці, масштабну лінійку, гумку, папір.

XII. Прибирання робочих місць та кабінету обслуговуючої праці.