Текстовий редактор “Блокнот”

Тема: Текстовий редактор “Блокнот”.
Мета: 
-    навчальна: практично ознайомити учнів з функціями текстового редактора, з основними об’єктами текстового редактора “Блокнот”.
-    виховна: виховувати культуру праці, бережливе ставлення до комп’ютерної техніки, повагу до колег;
-    розвиваюча: сприяти розвитку уваги, мислення, пам’яті.
Обладнання: комп’ютер, підручник.
Дидактичні засоби: підручники, плакати, інструкції.
Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку
1. Організаційна частина
Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності. Організація та перевірка готовності учнів до роботи, створення позитивної емоційної атмосфери, перевірка присутності учнів.
2. Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності учнів.
Методи: розповідь, бесіда, приклад.
 Сьогодні на уроці ми практично ознайомимось з текстовим редактором “Блокнот” та з правилами роботи з ним.
3. Перевірка раніше вивченого матеріалу.
1.    Яке призначення програми текстового редактора?
2.    Назвіть існуючі групи шрифтів та відомі вам шрифти. Що таке гарнітура шрифту?
3.    Які бувають написання шрифтів?
4.    Що таке растрові шрифти?
5.    Що таке масштабовані шрифти та у чому їх перевага перед растровими?
6.    Як запустити програму Блокнот? Назвіть елементи вікна Блокнот?
7.    Який формат файла, що створюється програмою Блокнот?
8.    Як створити новий документ? Як відкрити текстовий документ?
9.    Назвіть правила роботи з клавіатурою під час набору тексту.
10.    Які клавіші потрібно натиснути, щоб набрати символи: «», %, ?, №?
11.    Назвіть прийоми переміщення курсору по тексту.
12.    Як зберегти документ під попереднім ім'ям (під новим ім'ям)?
13.    Як надрукувати документ на принтері?
    4. Практична робота
1.    Відкрийте Блокнот і наберіть у ньому будь-який текст, що складається з декількох рядків, скажімо, список уроків у школі на сьогодні.
2.    Перевірте набраний вами текст видаливши неправильні символи за допомогою клавіш Delete або Back і встравляючі правильні символи.
3.     Збережіть документ під ім'ям Расписание у папці (файлу автоматично буде надано розширення . txt).
4.    Запустіть програму Проводник, знайдіть створений вами файл Расписание; клацніть по позначці файла правою кнопкою миші й оберіть у контекстному меню свойства. Прочитайте в діалозі, який відкрився, розмір файла і місце, на диску. Переконайтеся, що файл займає один кластер.
5.    По закінченню роботи покличте вчителя.
5.  Підведення підсумків уроку.
6. Домашнє завдання.
Опрацювати конспект, підручник Гаєвський О. Ю. „Інформатика 7-11 класи”.
7. Закінчення уроку.
Підведення підсумків уроку, аналіз позитивних і негативних моментів у роботі учнів, пояснення шляхів усунення недоліків. Повідомлення оцінок за урок, їх аргументація. Приведення в порядок робочих місць.