Системи управління базами даних

Лабораторна робота № 2: Системи управління базами даних

Цілі:

дидактична: Навчити студентів створювати найпростіші бази даних в СУБД Microsoft Access.

розвиваюча: Розвивати знання студентів у галузі інформаційних технологій.

виховна: Показати важливість знань і умінь у сфері інформаційних комп'ютерних технологій, а саме технологій зберігання, пошуку і сортування інформації.

Вид занять (тип уроку): практичне заняття.

Організаційні форми навчання: лабораторна робота.

Методи навчання: виконання практичного завдання.

Засоби навчання: персональні комп'ютери, презентація PowerPoint за системою Microsoft Access, СУБД Microsoft Access, методичні вказівки до виконання лабораторної роботи.

Вид та форми контролю знань: контрольне тестування.

Засоби контролю: контролююча комп'ютерна програма «Асистент II».

Внутріпредметние зв'язку: тема «Інформаційні технології»

Міжпредметні зв'язку:

Види самостійної роботи студентів: виконання практичного завдання.
Хід заняття

1. Організаційний момент.

2. Повідомлення теми і мети заняття.

3. Коротка теоретична довідка.

4. Виконання роботи в СУБД Microsoft Access

5. Контрольне тестування.

6. Підведення підсумків заняття.