Деформація. Закон Гука. Сила пружності.

Тема: Деформація. Закон Гука. Сила пружності.
Мета: Сформувати знання про яивще деформації, про причину виникнення сили пружності, про закон Гука. Розкрити діючі в природі причинно-наслідкові зв’язки між земним тяжінням і деформацією тіл. Розвивати логічне мислення через встановлення причинно-наслідкових зв’язків.
Тип уроку: урок комбінований.
Обладнання: плакати, різні пружити, динамометр, набір тягарців.
                                                                        Хід уроку
1.    Організація уроку.
2.    Повторення матеріалу.
Учні розв’язують задачу №258 із збірника В.І.Лукашика.
Спостерігаю за роботою учнів і пропоную записати розв’язок задачі одному з учнів.
Fт1/Fт1-?           Формули:
                         Fт1= m1g                               Fт1/Fт2=2/0,4=5

m1=2 кг             Fт2= m2g
m2=0,4 кг           Fт1/Fт2= m1g/ m2g= m1/ m2

Відповідь: у 5 разів більше сила тяжіння, щ діє на спортивний диск за силу тяжіння, що діє на футбольний м’яч.
3.    Актуалізація опорних знань учнів.
1.    Фронтальне опитування.
1.    Що є причиною зміни швидкості руху?
2.    Чи завжди під дією сили змінюється швидкість всього тіла?
3.    Що встановлює закон всесвітнього тяжіння? Хто його відкрив?
4.    Від чого залежить сила тяжіння?
5.    Наведіть приклади зміни форми тіла під дією сили. (Прогинання дошки від вантажу, сплющення м’яча від удару).
4.    Пояснення нового матеріалу.
1.    Деформація – будь-які зміни форми, розмірів і об’єму тіла (зміна відносного положення частин тіл)
2.     Види: пружні - зникають після припинення дії сили (мости, опори, перекртиття)

                пластичні - не зникають після припинення дії сили (процесс штампування металів)


3.    Приклади деформації різних тіл.
4.    Демонстрації:
1)    явища деформації під дією будь-якої сили;
2)    деформації опори і підвіса під дією сили тяжіння.
Висновок: більша сила тяжіння зумовила більшу деформацію, бцльша деформація призвела до виникнення більшої сили пружності.
5.    Виникнення сили пружності при деформації тіл (напрям цієї сили протилежний напряму деформації).
Характер деформації залежить від:
1)    навантаження на тіло;
2)    тривалості дії сили;
3)    матеріалу, з якого виготовлене тіло;
4)    температури.
6.    Кількісні залежності між величинами, якими описується явище деформації.
Явище деформації описується такими величинами:
-    силою пружності;
-    величиною деформаації;
-    жорсткістю деформованого тіла – кількісна міра пружності деформації позначається к.
7.    У 1660 році англійський учений Роберт Гук (1635-1703) відкрив закон, який назвали законом Гука, який справедливий для малих пружних деформацій.
Оскільки напрям сили і напрям видовження прямо протилежні, то можна записати:
Fпр=-kΔх
8. Розглянемо мал.3.34, ст.70, який ілюструє твердження закону Гука.

9.    Використання дії сил пружності в багатьох технічних пристроях;
при побудові великих будинків у Японії (на спеціальних пружинах).

5.    Закріплення нового матеріалу.
Дати відповідь на запитання після &23.
Вправа 3, ст.71.
а) l0=10 мм=0,01 м
б) Fпр=325 Н
l-?                
1)Fпр=-kΔl
за графіком
2) k= Fпр/Δl=100/102=104 Н/м
3) Δl= Fпр/k=0,0352 м
4)l=l0+Δl=0?0425 м
Відповідь: довжина пружини дорівнює 0,0425м.
6.    Підсумки уроку.
7.    Домашнє завдання: вивчити &23, повторити &22, розв’язати вправу №3(в), ст.71. Зробити “заготівку” для лабораторної роботи №5.