Нерівномірний рух. Середня швидкість

Тема: Нерівномірний рух. Середня швидкість.
Мета: Ознайомити учнів з поняттям середньої швидкості нерівномірного руху. Порівняти особливості рівномірного й нерівномірного рухів.
Обладнання: металевий жолоб, кулька, іграшковий автомобіль, штатив.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
П л а н   у р о к у.
1.    Актуалізація опорних знань.
1.1.    Що називається рухом?
1.2.    Які є види механічного руху?
1.3.    Який механічний рух називають поступальним; обертальним?
1.4.    Що таке траєкторія; шлях?
1.5.    Що називається швидкістю?
1.6.    Назвати формули швидкості; шляху; часу рівномірного прямолінійного руху?
1.7.    В чому вимірюється шлях; час; швидкість?
1.8.    Що є графіком прямолінійного рівномірного руху?

Вивчення нового матеріалу.
Запитання до учнів: “Навести приклади рірномірного руху, який ви зусттрічали в житті.” Після відповіді учнів звертаємо увагу  на те, що прямолінійний рівномірний рух зустрічається досить рідко. Він є частинкою нерівномірного руху на малій частині траєкторії. Наприкладякщо взяти рух автомобіля на прямолінійній частині дороги то спочатку його швидкість збільшується, а  в кінці дороги зменшується.
Рух тіла зі змінною швидкістю називається нерівномірним.
Демонструємо нерівномірний рух тіла на прикладі руху кульки по похилому жолобу вгору-вниз; рух заводного іграшковогоавто мобіля. Звертаємо увагу учнів на різну швидкість руху на різних ділянках траєкторії,і що під час нерівномірного руху за однакові  проміжки часу тіло проходить різні шляхи.

Розглянемо рейс автобуса.  Нехай за перші 10 хв він проїхав 7,5 км(ділянка ОА), далі  була зупинка 5 хв (АВ), потім він за 10 хв проїхав ще 10 км (ВС), (СД) - t,хв зупинка 10 хв, вертався автобус назад протягом 15 хв (ДЕ). Потрібно звернути увагу учнів, що і на ділянках ОА, ВС, ДЕ рух теж нерівномірний. В житті нас мало цікавить швидкість руху автобуса, а більше цікавить коли він буде на нашій зупинці. Щоб це розрахувати вводять поняття середньої швидкості.
Середньою швидкістю називають фізичну величину, яка характеризуєнерівномірний рух і чисельно дорівнює відношенню шляху, пройденого тілом, до проміжку часу, за який цей шлях пройдено.
Середню швидкість розраховують за формулою:
v=s:t
s-весь шлях, який пройшло тіло (складається із шляхів на окремих ділянках)
t-весь час руху, включаючи зупинки.
Для  нашого графіка: S=SOA+SBC+SDC=7,5+10+17,5=35(км),
                                 t=tOA+tAB+tBC+tCD+tDE=10+5+10+10+15=50(хв)=3000(с).
Тому середня швидкість:  V=3500/3000=11,7(м/с)
Середня швидкість показує з якою швидкістю має рухатись рівномірно тіло, щоб за той же час пройти ту ж відстань.Середню швидкість не можна розглядати, як середнє арифметичне значень швидкостей.
    3. Закріплення. 3.1.Який рух називається нерівномірним?
3.2. Що таке середня швидкість?
3.3. Для чого вводять поняття середньї швидкості?
3.4. Як обчислюють середню швидкість?
  4. Завдання додому: §16,задача№4.