Самопідготовка в ГПД ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.
НАПРЯМ «ГРУПА ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ»
 
Мета: організувати виконання учнями домашніх завдань, надавати колективну та індивідуальну допомогу учням, використовувати раціональні способи перевірки та самоперевірки виконаного учнями завдання; сприяти розвитку пізнавального інтересу та самостійності.

Обладнання: пам'ятка «Як працювати під час самопідготовки»; підручники; довідники; м'яч; таблиця зі словами; чернетки.

Хід заняття

І. Підготовча частина

2. Організаційний момент

3. Складання плану роботи

- Діти, приготуйте щоденники, зошити, підручники та необхідне приладдя.

- Що ви сьогодні нового вивчали на уроках?

- Домашнє завдання з яких предметів ви отримали?

- Яке завдання найважче, на вашу думку?

- Отже, з нього ми і почнемо сьогодні працювати.

- Пригадайте правило (алгоритм виконання).

- Якими посібниками ми зможемо скористатися під час виконання домашньої роботи?

- Пригадайте правила роботи під час самопідготовки (пам'ятка).

Вихователь та учні колективно складають план роботи. Визначають, скільки часу потрібно буде на виконання кожного предмета.

3. Проведення вправ, дидактичних ігор

- Ми готуємося до самостійної роботи, пограймо в математичну гру.
 
27.03.2015-2сс1         27.03.2015-2сс3

?? Математична розминка

- Я кидаю по черзі кожному учневі м'яч і називаю приклад. Ви повертаєте м'яч, говорячи результат обчислення.

Примітка. Запитання вихователя пов'язані з вивченими таблицями множення і ділення. Таку гру корисно проводити, коли учні збуджені, їм важко зосередитися без допомоги вихователя.

?? Мовленнєва розминка. Гра «Чарівник»

- Уявіть, зараз ви всі — чарівники. Вам потрібно «оживити» предмети — утворити від іменника, що відповідає на питання що? спільнокореневе слово — іменник, який відповідає на питання хто?

Наприклад:

Банк — банкір,
бібліотека — бібліотекар,
Київ — киянин,
комбайн — комбайнер,
космос — космонавт.

Добираючи спільнокореневі слова, діти називають корінь.

ІІ. Самостійна робота учнів

1. Виконання учнями письмового завдання з математики

- Настав час виконувати домашнє завдання з математики. Вихователь стежить за роботою дітей, проводить індивідуальний та диференційований підхід з урахуванням рівня їх самостійності.
 
27.03.2015-2н        27.03.2015-2сс2  

2. Фізкультхвилинка

- Ви напевно вже втомилися. Проведімо фізкультхвилинку.
 
Де ваші долоні?
Тут-тут-тут!
А в долонях пальчики живуть.
Працювали пальчики — не лінувалися:
Ліпили, ліпили, малювали,
Будували, будували — зупинилися,
А потім, а потім, а потім стомилися.
Будем дружно ми вставати.
Всі піднесли руки — раз,
І навшпиньки став весь клас.
Два — присіли, руки вниз.
На сусіда подивись.
Будем дружно ми вставати,
Щоб ногам роботу дати.
Хто старався присідати —
Може вже відпочивати.
 
27.03.2015-2ф          27.03.2015-2фф
 
Діти показують руки, стискають у кулачки. Розтуляють їх і показують пальчики в русі. Імітують ліплення, будівництво. Повільно опускають руки на стіл.

3. Виконання учнями письмового завдання з української мови

- Молодці, берімося до виконання домашнього завдання з української мови.

4. Гімнастика для очей

- Очі наші натомилися, час і їм відпочити. Покладіть свої руки на парти, виконаймо вправи для очей.
 
Очі щільно ми закрили —
Це один,два, три, чотири.
Потім ширше розкриваєм,
Вдалині щось роглядаєм.
І поки ми розглядали
До шести порахували.
Щоб очі наші відпочили,
Робим це разів чотири.
 
5. Година читання

- А зараз розгорнемо підручники і виконаймо завдання з читання.

ІІІ. Підбиття підсумків самопідготовки

1. Самоперевірка та взаємоконтроль виконання домашнього завдання

- Попрацювали, а тепер виконайте дуже відповідальну роботу. Перевірте спочатку самостійно своє домашнє завдання, якщо знайдете помилки, виправте їх.

- А тепер обміняйтеся зошитами і спробуйте усно оцінити роботу свого товариша.

2. Перевірка домашнього завдання вихователем

Вихователь перевіряє, чи всі встигли виконати завдання, над чим слід ще попрацювати. Аналізує якість виконання роботи. Відзначає найбільш старанних учнів.

3. Рефлексія результатів. Гра «Мікрофон»

- Яке завдання вам сподобалося найбільше?

- Яке завдання вам було найважче виконати?

- Чому?

- Який матеріал засвоїли недостатньо?

- На що потрібно звернути увагу і допрацювати?
 
27.03.2015-2с
 
 
 
Навчальне видання «Формування здоров'язбережувальної
компетентності молодших школярів» / Упоряд. Божко О. В. –
Х. : Вид. група «Основа», 2014. – 141,[3] с. – (Б-ка журн.
«Початкове навчання та виховання»; Вип. 1 (121)).