Управління конкурсом для педагогів які працюють в загальноосвітніх закладах.

Для вдосконалення учительських знань було проведено конкурс серед вчителів.

День фіналу конкурсантам надається до 10 хвилин на представлення свого досвіду.

Члени журі оцінюють виступи учасників за чотирибальною шкалою Ця оцінка додається до узагальненого балу заочного туру й дає можливість визначити рейтинг фіналістів

Після підбиття підсумків журі оголошує сумарні бали і називає переможців. Матеріали учасників конкурсу, що мають професійну цінність,рекомендуються оргкомітетом до публікації в педагогічних часописах, а також використовуються у процесі підвищення кваліфікації вчителів початкової ланки освіти області зі збереженням авторства розробників.

Критерії оцінювання

конкурсних робіт

Оцінювання конкурсних робіт здійснюється за кількома параметрами.

Якість сценарію уроку (з додатками)

Вибір оптимальної структури уроку, відповідність структури уроку його змісту й цілям.

Оптимальний для досягнення цілей уроку обсяг матеріалу.

Глибина, науковість, повнота змісту.

Наявність цікавих змістових або методичних знахідок.

Методична цінність додатків (які можуть містити: опис педагогічних ідей та ініціатив, нових методик і технологій навчання, матеріали щодо методичного забезпечення педагогічних освітніх технологій, методики оцінювання ефективності уроків, додаткові матеріали за їх змістом тощо).

Методична грамотність уроку

Наявність різних способів мотивації учнів до навчальної діяльності.

Прийоми залучення учнів до діяльності на уроці: наявність інтерактивних завдань, бесіди та вправи на виявлення розуміння дітьми навчального матеріалу, наявність завдань з розвитку мовлення учнів тощо.

Діяльність учителя на уроці: вміння слухати й чути учнів, здатність коригувати свої дії на основі оперативного оцінювання їхньої результативності, створення сприятливого психологічного клімату, культура спілкування, ерудиція, побудова взаємодії “ вчитель — учень" на засадах педагогіки співробітництва, гуманної педагогіки, організація на уроці роботи з постановки проблеми та пошуку учнями шляхів її розв’язання; організація пізнавальної діяльності на уроці (способи залучення учнів до активної пізнавальної діяльності як інструмент формування нових здібностей).

Доцільність застосування педагогічних методів і прийомів, відповідність методів навчання меті змісту уроку, а також віковим особливостям учнів, доцільність застосування на уроці ІКТ-технологій електронних і мультимедійних засобів навчання, дотримання санітарно-гігієнічних вимог; застосування нестандартних форм перевірки, оцінювання та корекції предметних  відносин .

Результативність уроку (завершеність, рефлексія досягнення).

Новизна і методична цінність відеозапису

Інформативність візитки.

Оригінальність представлених матеріалів.

Якість відео.

Якість звуку.

Акцентування відео зйомки на ключових моментах уроку.

Кожен параметр оцінюють за трибальною системою: 3-реалізовано повністю, 2-реалізовано частково; 1-радше не реалізовано, ніж реалізовано; зовсім не реалізовано.

Переможця конкурсу визначають за сумарною кількістю набраних балів. Джерело інформації: Дитячий журнал «Розкажи внуку»