Присуджено Державні премії України в галузі науки і техніки 2013 року

Присуджено Державні премії України в галузі науки і техніки 2013 рокуПрезидент України Петро Порошенко підписав Указ № 675/2014 від 23 серпня 2014 року «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2013 року».
 
Державні премії присуджені на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.
 
Премії присуджено освітянам та науковцям за цикл наукових праць "Закономірності хвиле-вихрових процесів у суцільному середовищі"; цикл наукових праць "Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища"; цикл наукових праць "Наукові засади створення нових елементоорганічних сполук і матеріалів на їх основі"; роботу "Підвищення ресурсу гірничо-металургійного обладнання на основі інноваційних технологій інженерії поверхні";
роботу "Створення високоточного обладнання та виготовлення крупногабаритних деталей і устаткування"; роботу "Автоматизована система обліку електричної енергії з контролем показників якості"; роботу "Забезпечення техногенної та екологічної безпеки при розробці вуглегазовихродовищ (теорія і практика)"; цикл наукових праць "Розробка наукових основ та методів біоіндикації і біомоніторингу природних екосистем України"; цикл наукових праць "Кальцій-залежні клітинні механізми та їх роль в патологічних станах"; роботу "Новітні біотехнології в діагностиці, лікуванні і профілактиці захворювань людини"; роботу "Прилади та засоби для діагностики та магнітної нанотерапії раку"; цикл наукових праць "Використання природних ресурсів України в умовах екологічних обмежень"; розробку наукових основ і формування Банку генетичних ресурсів польових культур України; за роботу "Поліфункціональні шкіряні та хутрові матеріали"; роботу "Енергоефективні технології прискореного зведення об'єктів промислового та цивільного будівництва"; підручник "Тверднення металів і металевих композицій". — Київ: НВП "Видавництво "Наукова думка"НАН України", 2009. — 447 с.; підручник "Аптечна технологія ліків".— Вінниця: видавництво "Нова книга", 2007. - 640 с, іл.
 
Розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2013 рік становить двісті п'ятдесят тисяч гривень кожна.
 
Джерело:http://www.mon.gov.ua/ua/news/36063-prisudgeeno-dergeavni-premiyi-ukrayini-v-galuzi-nauki-i-tehniki-2013-roku