Парламент ухвалив новий Закон "Про вищу освіту"

Парламент ухвалив новий Закон "Про вищу освіту"У вівторок 1 липня Верховна Рада України прийняла Закон "Про вищу освіту". За відповідне рішення проголосувало 276 народних депутатів.

 

Законопроект був розроблений ще у 2012 році робочою групою, яку очолював ректор НТУУ "КПІ" Михайло Згуровський. Робота над законопроектом здійснювалася на засадах обговорення представниками громадськості, студентства та представників понад 30 освітніх організацій.

За визначенням освітніх експертів, ухвалення законопроекту сприятиме розвитку вітчизняної вищої школи, виведе українську вищу освіту на європейський шлях розвитку, зміцнить позиції українських вищих навчальних закладів на світовому ринку освіти та інновацій, підвищить якість освіти і зробити українських випускників більш конкурентоспроможними на ринку праці.

 

Головними новелами нового закону "Про вищу освіту", порівняно з його попередником є: встановлення рівнів та ступенів освіти, ліквідація рівнів акредитації вищих навчальних закладів, запровадження академічного та першого наукового ступеня - доктор філософії, запровадження Національного агентства з якості вищої освіти та незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, встановлення нового порядку набуття вищим навчальним закладом статусу національного, започаткування дослідницьких університетів, закріплення на законодавчому рівні системи зовнішнього незалежного оцінювання, розширення реальної автономії вищих навчальних закладів тощо.

 

За словами Голови парламентського комітету з питань науки і освіти Лілії Гриневич, прийнятий закон є системним і підготовленим у результаті прозорого демократичного діалогу всіх зацікавлених соціальних груп.

 

Прийняття закону позитивно оцінюють і в Міністерстві освіти і науки. За словами міністра Сергія Квіта, прийняття закону про реформування системи вищої освіти є одним з пріоритетних завдань реформування вищої освіти. Він зазначає, що головним завданням законопроекту є створення автономії університетів, які мають стати конкурентоздатними на світовому ринку.

 

"В основі проекту закону "Про вищу освіту" - ідея університетської автономії, насамперед, в академічній, організаційній та фінансовій сферах. Планується розширення повноважень вчених рад та колективів університету, зокрема, право самостійно обирати ректора, тоді як міністерство лише фіксуватиме факт вибору", - зазначає Сергій Квіт.

 

Джерело:http://osvita.ua/vnz/41705/