Рейтинг польських університетів за 2014 рік

Рейтинг польських університетів за 2014 рікОсвітній фонд «Perspektywy» опублікував рейтинг польських ВНЗ за 2014 рік (http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=143&Itemid=288), який, по суті, є значним збірником знань про поточний стан польської вищої освіти (http://osvita.ua/abroad/higher_school/poland/). Видавництво «Perspektywy Press» публікує щорічний професійний освітній рейтинг починаючи з 1992 року.

Основний рейтинг включає 88 провідних польських університетів, в який увійшли як державні, так і приватні вищі навчальні заклади академічного рівня, що мають право присудження докторського ступеня, а також мають мінімум 200 студентів денної форми навчання і свій бібліографічний фонд.

При ранжуванні університетів Польщі (http://osvita.ua/abroad/higher_school/university/search-30-99-0-0-0.html) враховувались такі показники, як престиж (уподобання роботодавців, рейтинг професорсько-викладацького складу, міжнародне визнання), інновації (патенти та права, кошти отримані від ЄС, продані ліцензії, інноваційні університетські об'єкти), науковий потенціал, наукова ефективність, умови навчання (кадровий потенціал, акредитація, електронні та друковані колекції, умови використання бібліотек, можливості для студентів розвивати наукові інтереси) і інтернаціоналізація.

Згідно з рейтингом, у трійку лідерів увійшли Варшавський університет, який посів перше місце, Ягеллонський університет у Кракові на другому місці й університет імені Адама Міцкевича в Познані, якому дісталося третє місце.

Крім основного рейтингу університетів Польщі опубліковані рейтинг державних вищих професійних шкіл, рейтинг провінційних приватних університетів, рейтинг спеціальностей у вищих навчальних закладах, рейтинг університетів за групами різних критеріїв, рейтинги за типом навчального закладу та рейтинг престижності університетів серед роботодавців.

Також, крім вищеописаного ранжування університетів академічного рівня, фонд «Perspektywy» опублікував рейтинг 80-ти приватних університетів магістерського рівня, в який увійшли ВНЗ, що пропонують програми із правом присуджувати ступінь магістра, а також мають не менше трьохсот студентів стаціонарної та заочної форми навчання.

Лідерами цього рейтингу стали університет Козьмінського у Варшаві (1-е місце), Університет психології у Варшаві (2-е місце) й Польсько-Японський університет комп'ютерних технологій (3-є місце).

                         Академічний рейтинг польських університетів за 2014 рік

Назва университету

Рейтинг

Престиж

Інновації

Наукова Ефективність

Умови навчання

Інтернаціо-налізація

1

Uniwersytet Warszawski

100

97,91

54,61

97,51

92,10

64,60

2

Uniwersytet Jagiello?ski

98,52

100

39,50

100

87,92

55,01

3

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

82,50

68,44

48,57

76,32

82,84

68,04

4

Politechnika Warszawska

78,00

70,08

63,93

74,66

55,74

51,06

5

Politechnika Wroc?awska

77,40

61,58

89,75

73,56

58,18

53,65

6

Akademia G?rniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie

77,33

63,70

100

77,96

61,19

33,75

7

Uniwersytet Wroc?awski

74,57

59,25

27,63

81,90

66,08

42,25

8

Warszawski Uniwersytet Medyczny

66,60

44,45

29,58

75,97

96,23

31,56

9

Uniwersytet Miko?aja Kopernika w Toruniu

66,26

48,08

33,09

82,45

65,42

14,87

10

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

64,56

28,27

23,37

78,99

97,82

44,93

11

Gda?ski Uniwersytet Medyczny

63,92

30,27

19,23

86,40

96,40

44,40

12

Politechnika ??dzka

63,61

44,08

71,80

66,27

45,36

37,96

13

Szko?a G??wna Handlowa w Warszawie

63,40

49,17

20,83

59,10

50,82

46,01

14

Uniwersytet Medyczny im. Piast?w ?l?skich we Wroc?awiu

62,76

34,74

35,30

66,34

100

43,32

15

Uniwersytet Gda?ski

62,74

41,28

39,70

80,31

59,99

20,77

16

Politechnika Pozna?ska

62,55

49,57

90,71

57,45

44,54

24,95

17

Uniwersytet Medyczny w ?odzi

61,13

32,85

23,10

78,11

79,36

21,57

18

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

60,86

45,92

24,93

66,53

59,52

26,18

19

Uniwersytet Medyczny w Bia?ymstoku

60,66

26,07

19,83

80,33

84,82

19,80

20

Uniwersytet ?l?ski w Katowicach

59,82

38,44

45,63

71,63

63,71

13,66

21

Uniwersytet ??dzki

59,51

38,83

37,36

68,27

51,74

33,81

22

Akademia Leona Ko?mi?skiego w Warszawie

59,02

34,03

18,74

48,25

41,77

95,39

23

Politechnika ?l?ska

58,86

53,08

48,84

59,88

47,91

20,01

24

Politechnika Gda?ska

58,59

37,14

56,87

71,20

38,89

28,70

25

Szko?a G??wna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

56,79

50,09

29,69

61,56

35,66

20,42

26

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

56,78

7,76

29,04

86,86

81,76

40,53

27

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

55,75

12,96

22,66

74,28

80,12

49,56

28

?l?ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

55,38

18,67

14,69

85,98

78,76

22,15

29

Uniwersytet Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie

55,22

42,36

37,54

65,42

50,26

8,12

30

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw?a II

54,39

37,64

26,84

64,28

58,94

17,66

31

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

54,36

39,15

17,72

71,26

44,03

7,67

32

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc?awiu

54,14

31,54

79,28

61,19

40,97

9,64

33

Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie

52,59

38,34

42,83

51,17

49,49

20,16

34

Uniwersytet Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Warszawie

51,54

31,88

21,01

77,98

32,23

5,86

35

Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc?awiu

51,02

34,24

26,13

50,63

45,14

28,50

36

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko???taja w Krakowie

48,69

32,92

25,81

62,81

35,60

6,50

37

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaros?awa D?browskiego w Warszawie

48,46

30,13

29,28

64,70

43,84

4,47

38

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

47,57

14,70

64,17

63,18

47,61

4,84

39

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Ko?ciuszki

47,30

37,03

35,01

49,71

40,94

19,55

40

Politechnika Cz?stochowska

46,55

25,24

29,27

63,12

37,95

10,09

41

Uniwersytet w Bia?ymstoku

46,23

17,27

30,94

69,29

42,99

12,89

42

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

45,74

31,90

17,06

45,64

27,18

25,22

43

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

45,52

29,86

15,97

50,32

46,93

16,13

44

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

44,06

26,62

33,93

50,63

49,05

2,76

45

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

43,66

18,16

21,05

64,66

42,98

12,32

46

Politechnika Lubelska

43,20

18,91

66,26

49,14

29,87

17,17

47

Polsko-Japo?ska Wy?sza Szko?a Technik Komputerowych w Warszawie

42,87

24,37

20,08

44,20

28,48

19,17

48

Szko?a Wy?sza Psychologii Spo?ecznej w Warszawie

41,54

23,72

20,84

40,49

29,44

24,85

49

Politechnika Opolska

41,53

21,87

34,10

46,23

34,81

17,05

50

Uniwersytet Opolski

41,34

24,51

23,47

45,17

39,66

11,99

51–60

Collegium Civitas w Warszawie

-

2,34

5,90

38,08

33,99

70,88

51–60

Politechnika Bia?ostocka

-

22,97

29,33

45,31

31,68

12,11

51–60

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ?ukasiewicza

-

27,47

51,41

43,08

23,35

5,41

51–60

Politechnika ?wi?tokrzyska w Kielcach

-

20,32

57,75

45,78

27,14

4,20

51–60

Uczelnia ?azarskiego w Warszawie

-

15,49

18,71

29,71

38,56

72,62

51–60

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

-

16,52

31,15

54,79

37,01

5,45

51–60

Uniwersytet Papieski Jana Paw?a II w Krakowie

-

10,43

1,56

52,53

64,14

5,58

51–60

Uniwersytet Rzeszowski

-

23,58

43,20

49,47

40,14

6,85

51–60

Uniwersytet Szczeci?ski

-

21,13

26,11

44,53

48,34

14,16

51–60

Uniwersytet Zielonog?rski

-

19,98

20,30

47,29

45,68

9,81

61–70

Akademia Finans?w i Biznesu Vistula w Warszawie

-

12,36

18,34

12,96

29,03

100

61–70

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

-

9,20

8,91

56,75

30,26

5,87

61–70

Akademia Pomorska w S?upsku

-

15,48

18,47

44,21

55,53

6,68

61–70

Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc?awiu

-

14,11

11,46

52,65

36,37

8,89

61–70

Akademia im. Jana D?ugosza w Cz?stochowie

-

20,44

19,90

45,62

41,54

4,01

61–70

Politechnika Koszali?ska

-

24,54

29,77

40,43

35,25

6,64

61–70

Spo?eczna Akademia Nauk

-

9,08

31,75

35,59

30,26

42,39

61–70

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

-

21,42

25,05

45,48

33,51

7,63

61–70

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

-

17,30

21,21

40,33

41,33

7,47

61–70

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i J?drzeja ?niadeckich w Bydgoszczy

-

19,57

36,62

45,86

36,90

7,52

71–80

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohater?w Westerplatte w Gdyni

-

9,58

13,83

47,73

28,66

1,48

71–80

Akademia Morska w Gdyni

-

12,37

20,74

35,39

28,25

3,70

71–80

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

-

16,41

1,47

40,24

25,74

1,55

71–80

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej

-

14,22

18,82

31,57

34,10

6,70

71–80

Akademia Wychowania Fizycznego J?zefa Pi?sudskiego w Warszawie

-

20,24

16,26

31,61

32,81

11,77

71–80

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronis?awa Czecha w Krakowie

-

16,86

10,47

46,36

29,59

5,32

71–80

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

-

11,29

12,12

35,94

32,52

10,56

71–80

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

-

23,70

14,47

24,30

29,17

26,77

71–80

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pu?askiego w Radomiu

-

11,72

32,67

37,45

33,01

4,90

71–80

Wy?sza Szko?a Finans?w i Zarz?dzania w Warszawie

-

10,03

18,18

39,37

21,07

6,86

80+

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w ?odzi

-

9,16

19,18

22,51

41,00

11,32

80+

Akademia Ignatianum w Krakowie

-

8,30

5,21

24.55

55,01

4,68

80+

Akademia Morska w Szczecinie

-

9,62

23,30

35,08

32,91

13,24

80+

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J?drzeja ?niadeckiego w Gda?sku

-

6,26

6,13

32,73

26,75

1,88

80+

Dolno?l?ska Szko?a Wy?sza

-

8,88

18,60

30,07

31,35

9,35

80+

G?rno?l?ska Wy?sza Szko?a Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

-

14,49

18,51

20,69

43,78

50,29

80+

Wy?sza Szko?a Biznesu w D?browie G?rniczej

-

4,71

20,60

31,69

26,94

54,20

80+

Wy?sza Szko?a Policji w Szczytnie

-

5,37

3,05

31,99

24,17

2,66


Отримати безкоштовну консультацію з питань вступу до вищих навчальних закладів Польщі ви можете за телефоном компанії «Європейська освіта» (http://osvita.ua/abroad/edu_agency/18682/) у Києві: (044) 200-28-40.

 

Джерело:http://osvita.ua/abroad/higher_school/poland/42287/