Агентство з якості освіти запрацює у вересні

Агентство з якості освіти запрацює у вересніКабінет Міністрів України утворив Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти та затвердив статут новоствореного агентства. Відповідна постанова (http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/46904/) оприлюднена на Урядовому порталі.
 
Діяльність Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти буде спрямована на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти.
 
У рамках своєї діяльності національне агентство формуватиме вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти, аналізуватиме якість освітньої діяльності вищих навчальних закладів, проводитиме ліцензійну експертизу, формуватиме галузеві експертні ради тощо.
 
Також агентство формуватиме та подаватиме МОН перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на відповідних рівнях вищої освіти, згідно із Законом України "Про вищу освіту", погоджуватиме розроблені МОН стандарти освітньої діяльності та стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю тощо.
 
Національне агентство матиме право залучати до проведення процедури акредитації освітньої програми акредитовані ним незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і громадян інформацію, документи та матеріали, необхідні для реалізації покладених на нього повноважень.
 
До складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти будуть включені 25 членів. 13 представників делегуватимуть вищі навчальні заклади державної, комунальної та приватної форми власності. Два члени представлятимуть Національну академію наук та по одному - національні галузеві академії наук.
 
Три члени національного агентства представлятимуть об'єднання організацій роботодавців та два учасника делегують органи студентського самоврядування вищих навчальних закладів.
 
Голова та заступники голови Національного агентства призначатимуться на посаду і звільнятимуться з неї Кабінетом Міністрів України за поданням Національного агентства та працюватимуть на постійній основі.
 
Фінансування діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету, коштів, отриманих як оплата робіт з акредитації та проведення ліцензійної експертизи, а також коштів, отриманих за надання інших послуг, пов'язаних із забезпеченням якості вищої освіти.
 
Постанова Кабінету Міністрів про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти набере чинності 1 вересня 2015 року.