Нині існують чинники, що зумовлюють зміни у соціальному попиті на освіту. До них відносять:

- зростання впливу „суб'єктивного фактора",

- розуміння важливості постматеріальних цінностей (можливість самореалізації через творчий характер праці, повноцінне дозвілля тощо)

- збереження земних мотивів попиту на освіту.

- зміна соціальної політики ряду європейських держав

- зростання значення освіти для молоді з привілейованих верств населення

- залучення все ширшого кола дівчат до середньої та вищої освіти, що пояснюється рядом економічних та соціально-психологічних передумов.

- зростання суспільної самосвідомості жінок, прагнення до незалежності і реальної соціальної рівності з чоловіками.

Соціальні вигоди, що несе для особистості підвищення рівня освіти:

- Приватні інтереси: більша турбота про здоров'я, здоровий спосіб життя, можливість забезпечення якісніх умов життя для дітей, кращі можливості для визначення у виборі товарів для споживання, більш вищий особистий статус та культурний рівень проведення дозвілля.

- Суспільні інтереси: зниження рівня криміногенності в суспільстві; активніша участь у благодійництві та громадських роботах, громадська активність; вищий рівень соціальних контактів, довіри до соціальних інститутів, соціальної адаптації, здатності до використання нових технологій