МОДЕЛЮВАННЯ ЖИТТЄВИХ І ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙПРАКТИКА НАВЧАННЯ
 
Формування предметної математичної компетентності учнів початкової школи є особливо актуальним у сучасному освітньому просторі. Досвід роботи педагогів показує, що підвищенню ефективності роботи сприяє залучення власного життєвого досвіду дітей та використання набутих знань та умінь у нестандартних, життєвих ситуаціях.
 
Сучасний етап розвитку шкільної освіти характеризується зміною освітньої парадигми (знаннєвої на особистісно зорієнтовану) та підвищенням його компетентнісної спрямованості. Відгуком на зміни у сучасному суспільстві та на освітньому просторі стало прийняття нових концепцій, у яких передбачено формування особистості, яка не лише має глибокі теоретичні знання, а й здатна «самостійно застосовувати їх у нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях». Зростає роль умінь здобувати, переробляти інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення дитини через формування предметних і ключових компетентностей.

Серед теоретичних визначень щодо компетентнісного підходу до навчання, виховання і розвитку учнів початкових класів докладніше розглянемо математичну компетентність. Це пов'язано з тим, що педагогічний колектив колегіуму постійно проводить науково-дослідну роботу математичного спрямування.

УРОКИ МАТЕМАТИКИ (1 клас, 4 клас)ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ
 
1-й КЛАС
 
Тема. Склад числа 10. Послідовність чисел у межах 10. Складання й розв'язування прикладів на додавання.
Мета: розглянути різні випадки складу числа 10; формувати навички, складання і розв'язування прикладів на додавання на основі знання складу числа 10; закріплювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, кмітливість; виховувати любов до математики.
Обладнання: малюнок Королеви Математики, зірочки з назвами, малюнки звірят, таблиця складу числа 10, перфокарти, таблиці-будинки, таблиця з геометричним матеріалом.

Хід уроку

І. Організація класу
Учитель. Діти! Давайте разом із Марією Познанською щиро привітаємо одне одного.
Я всміхаюся сонечку.
Учні. Здрастуй, золоте!
Учитель. Я всміхаюся квіточці.
Учні. Хай вона росте.
Учитель. Я всміхаюся дощику!
Учні. Лийся, мов із відра.
Учитель. Друзям усміхаюся!
Учні. Зичу їм добра.

Учитель. Тепер поверніться й подаруйте усмішку своєму товаришеві. Починаємо урок математики. Хто з вас любить математику?
Цей предмет треба не лише любити, а й добре знати.
Математика — наука точна і серйозна. Прожити без неї нам навіть дня не можна.

МАТЕМАТИКА
Задачі від тітоньки Сови

Задачі-жарти
1. Трійка коней за 1 годину пробігла 12 км. Скільки кілометрів пробіг кожен кінь?
2. У кожному з чотирьох кутків кімнати сидить кіт. Навпроти кожного них сидить по 3 коти. Скільки всього котів у кімнаті?
3. У сітці 5 груш. Треба їх поділити між п'ятьма дівчатками (по одній), але так, щоб одна груша залишилася в сітці.
4. 5 картоплин зварилися в каструлі за 30 хв. За скільки хвилин зварилася 1 картоплина?
5. О 2 годині дня в Києві йшов дощ. Чи можна чекати сонячну погоду через 10 годин?
6. Дві матері, дві дочки й бабуся з внучкою. Скільки всіх?
7. Що знаходиться між берегом і річкою?
16.11.2014-1-1
Задачі-головоломки
1. У трьох пакетах порівну каштанів. Коли з кожного пакета взяли по 60 каштанів, то в них стало стільки каштанів, скільки було раніше у двох пакетах. Скільки всього каштанів було спочатку? (540 каштанів.)
2. У Тараса в 2 рази більше марок, ніж у Юрка. Тарас подарував Юркові четверту частину своїх марок. У кого їх стало більше? (Стане порівну.)

МАЛЮНОК ОДНИМ РОЗЧЕРКОМ. РОЗМІЩЕННЯ. ПОДІЛ НА ЧАСТИНИГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ

 

Мета: вчити креслити малюнки одним розчерком, розв’язувати геометричні задачі на взаємне розташування предметів, ділити фігури на частини за вказаним правилом, розвивати просторову уяву та окомір.

Обладнання: посібник «Планета міркувань», 4-й клас, стрічка завдовжки 3 м, аркуші паперу, кольорові олівці, дерев'яні палички.

Хід уроку

І. Організація класу до уроку

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. На нашій планеті є пустелі — великі площі суші, укриті піском, де над головою — палюче сонце. Але й тут можна зустріти багате на рослинність і прісну воду родюче місце, яке називається — оазис. Щасливий той мандрівник, який після виснажливої подорожі потрапляє до нього. Сьогодні на уроці ми відвідаємо - геометричний оазис, не менш привабливий і цікавий.

ДІЇ НАД ЧИСЛАМИ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ (Математика 3-й клас)МАЙСТЕР-КЛАС

 

Учені неодноразово доказують позитивний вплив музики на дитину. Правильно підібрана мелодія заспокоює, піднімає настрій, навіть сприяє кращому запам'ятовуванню. У цьому можна переконатися на уроці математики, використовуючи музикотерапевтичні пісні.

Тема. Закріплення знань табличних випадків множення і ділення. Розв'язування рівнянь. Розрізнення об'ємних геометричних фігур.

Мета: закріплювати знання учнів про арифметичні дії, табличні випадки множення і ділення за допомогою музикотерапевтичних пісень; формувати вміння розв'язувати рівняння на основі зв'язків між компонентами та результатами арифметичних дій за допомогою співу; вдосконалювати навички розрізняти об’ємні геометричні фігури; розвивати обчислювальні навички, увагу, мислення, пам'ять, зоровомоторну, слухомоторну координацію і ритм, слух, голос; виховувати дружні відносини між дітьми, інтерес до вивчення математики за допомогою музикотерапевтичної технологи «ПіснеЗнайка».

Хід уроку

І. Організація та психологічний настрій класу

Релаксація

Учитель. Подивилися на мене,

Посміхнулися усі.

Чи готові до роботи?

(Так.)

- Молодці.

- Сьогодні на уроці в нас багато гостей. Тож для сміливості давайте підтримаємо один одного.

Діти стають у коло, беруться за руки. Рефреном повторюють за учителем кінцівки речень.

- Ви молодці! (Ми молодці!)

- Ви розумні! (Ми розумні!)

- Ви старанні! (Ми старанні!)

- Я люблю вас! (Ми любимо вас!)

Методика роботи з простими видами задач у початковому курсі математикиПроблема формування професійної компетентності в будь-якій галузі знаходиться в полі зору багатьох наукових дисциплін: соціології, історії, філософії, культурології, педагогіки, психології, предметних методик.

Під професійною компетентністю педагога розуміють особистісні можливості вчителя, які дають йому змогу самостійно й ефективно реалізовувати цілі педагогічного процесу. В умовах реалізації національної концепції навчання і виховання школярів висуваються нові вимоги до професійної компетентності вчителів початкової школи, оскільки вони найперші залучаються до формування громадян нової генерації.

Значну частину часу на уроках математики учні присвячують роботі над задачами Це, з одного боку, необхідно для ґрунтовного оволодіння методами розв'язування певної системи математичних задач, з іншого, таким чином реалізується розвивальна та виховна мета навчання. Таку діяльність варто урізноманітнювати цікавими прийомами, що активізують пізнавальний інтерес і сприяють розвитку мислення школярів.

Сьогодні вашій увазі автор пропонує особливості роботи з графічними схемами. На сьогоднішній день у системі освіти особливо актуальним є впровадження інноваційних  методів навчання. Одним із таких методів, який набуває особливого поширення у загальноосвітніх закладах освіти є метод навчальних проектів - самостійна діяльність учнів.

Математичний гурток у 1 класіЗгідно з новим Державним стандартом початкової загальної освіти навчання математики в початковій школі виконує низку значущих для загального розвитку особистості учня завдань, серед яких: формування здатності логічного міркування, уміння виділяти властивості предметів і явищ навколишнього світу; виховання зосередженості, наполегливості, працьовитості, самостійності та ін.; розвиток інтелекту, пам'яті, мовлення, уяви.

Навчання – складний і багатогранний процес. Його основною метою є прагнення дати (або отримати) цілісне уявлення про оточуючий матеріальний світ. Для досягнення цієї мети необхідно враховувати фізіологічні, психологічні та педагогічні особливості цього процесу.

Просторове мислення, як відомо, є складовою частиною чуттєво-образного мислення і не є апріорі визначеним, запрограмованим від народження. Воно формується в процесі індивідуального розвитку людини. Для правильного його формування слід спиратися насамперед на здобутки в галузі фізіології та психології, зокрема на відкриття явища асиметрії півкуль головного мозку. Ще порівняно недавно існувала думка про їх рівноправність щодо деяких функцій. Проте досліди Р. Сперрі та його послідовників, а також досягнення вітчизняної науки переконливо свідчать про функціональні відмінності півкуль головного мозку у сприйнятті образів реального світу, формуванні мислення.

Сторінка 1 із 3