Щоб створити таблицю, слід звернутися до кнопки Створити слайд і вибрати слайд з таблицею. Можна також вставити в презентацію готову таблицю, створену у програмах Word або Excel. Зв'язок Word-таблиці зі слайдом встановлюється засобами OLE – своєрідної інформаційної магістралі з двобічним рухом.

Power Poіnt надає можливість опрацьовувати й переглядати інформа-цію в різних видах, чи, можна сказати, режимах. Залежно від того, що роби-мо: вводимо текст і хочемо розглянути його структуру, чи створюємо замітки, чи вставляємо в слайд графіку – можна встановити відповідний режим відображення, і тим самим зробити свою роботу зручнішою. Таких видів п'ять, і встановити їх можна, натиснувши одну із кнопок внизу головного вікна програми, або за допомогою команд із меню Вид:

Power Poіnt надає можливість опрацьовувати й переглядати інформа-цію в різних видах, чи, можна сказати, режимах. Залежно від того, що роби-мо: вводимо текст і хочемо розглянути його структуру, чи створюємо замітки, чи вставляємо в слайд графіку – можна встановити відповідний режим відображення, і тим самим зробити свою роботу зручнішою. Таких видів п'ять, і встановити їх можна, натиснувши одну із кнопок внизу головного вікна програми, або за допомогою команд із меню Вид:

Вигляд презентації буде кращим, якщо ми оформимо всі слайди в од-ному стилі. Крім того, часто виникає необхідність розміщення на всіх слай-дах одного й того самого елемента дизайну. Тому в Power Poіnt, в режимі роботи зі зразками, існує можливість задати для всіх слайдів і сторінок однакового оформлення.

Не можна відволікати увагу публіки від виступу об’ємними текстами. Найдохідливіший стиль –  лаконічні тези, кожну з яких доповідач коментує своїми словами, відповідаючи на конкретні запитання аудиторії.

Вдало обраний шрифт і різні текстові ефекти поліпшать зовнішній ви-гляд нашої презентації й зроблять її зручнішою для сприйняття.

Щоб задати для яких-небудь текстових елементів всієї презентації од-наковий шрифт, потрібно вибрати в меню Вид команду “Зразок слайду”. Потім клацнути в області, для якої ми хочемо провести зміни (навколо неї з'явиться рамка) і вибрати в панелі інструментів відповідну кнопку для задання типу, розміру й накреслення шрифту. Можна також вказати для символів тінь (кнопка “Тінь тексту”) або рельєфне накреслення (меню Формат команда Шрифт). Якщо потрібно змінити регістр виділеного тексту, можна скористатися командою Регістр меню Формат.

В роботі представлені визначення і характеристика соціальних мереж і послуг Веб 2.0 та тенденції їхнього розвитку, розглянуто і проаналізовано напрямки використання соціальних послуг та технологій Веб 2.0 в інформаційних системах. Проаналізовано вимоги до технологічного забезпечення інформаційної системи “Планування наукових досліджень в АПН України”.

Ключові слова: Веб 2.0, Веб 3.0, інформаційна система, соціальна мережа, соціальні послуги, технології Веб 2.0.

Урок

Поняття «форми» використовується щодо навчання в двох варіантах — як форма навчання і як форма організації навчальної діяльності. У загальній дидактиці прийнято розрізняти конкретні форми навчання учнів за такими ознаками:

1)кількість учасників спільної діяльності — індивідуальна, групова, фронтальна, колективна, парна робота (остання характерна і для інформатики);

2)роль учасників навчального процесу (хто управляє — вчитель або учень).

Практика тестового оцінювання знань свідчить, що найважливішим питанням залишається підготовка тестів. Тому слід дотримуватися певних вимог до тестових завдань. Тестове запитання повинно бути важливим за змістом та мати відповідну структуру.

Розрізняють такі типи тестових завдань:

- вибір відповіді із набору запропонованих варіантів (єдиного або кількох);

- вписування (введення з клавіатури) відповіді (чисте або заповнене текстом поле);

- встановлення відповідності;

- встановлення правильної послідовності;

- вибір фрагмента запропонованої графічної ілюстрації,

- інші

Діагностика навчання — обов'язковий компонент освітнього процесу, за допомогою якого визначається досягнення поставлених цілей. Діагностика охоплює сфери: психологічну, педагогічну, дидактичну, управлінську та ін.

Діагностика освітньої діяльності учня включає: контроль, перевірку, облік, оцінювання, накопичення статистичних даних та їх аналіз, рефлексію, виявлення динаміки освітніх змін і особистісних прирощень учня, перевизначення цілей, уточнення освітніх програм, коригування процесу навчання, прогнозування подальшого розвитку подій.