Тема:    Периферійні пристрої виводу інформації (принтер).
Мета:    засвоїти функціональне призначення, технічні характеристики, види та принцип дії принтерів.
Навчитись правильно працювати і обслуговувати принтер.
Навчитись виявляти помилки в і усувати недоліки роботи принтера.

Короткі теоретичні відомості

Периферійні або зовнішні пристрої - це пристрої, розміщені поза системним блоком і задіяні на певному етапі обробки інформації. Передусім - це пристрої фіксації вихідних результатів: принтери, плотери, модеми, сканери і т.д..

Тема:    Периферійні пристрої вводу інформації (сканер).
Мета:    засвоїти функціональне призначення, технічні характеристики, види та принцип дії сканерів.
Навчитись правильно працювати і обслуговувати сканер. Навчитись виявляти помилки в і усувати недоліки роботи сканера.


Короткі теоретичні відомості

Тема: Пристрої Multimedia (звукова карта, тюнери, робота з телевізором, пристрої вводу/виводу звукової інформації) та стандартні програми роботи з ними.
Мета: засвоїти принципи пристроїв Multimedia (звукова карта, тюнери, робота з телевізором, пристрої вводу/виводу звукової інформації) та стандартні програми роботи з ними.

Тема: засоби електронного зв’язку між комп’ютерами (модеми, мережеві карти).
Мета: засвоїти принципи роботи пристроїв електронного зв’язку між комп’ютерами на прикладі модема та мереженого адаптера.

Модеми
Модем – це пристрій призначений для під'єднання комп'ютера до звичайної телефонної лінії. Назва походить від скорочення двох слів - МОдуляція та ДЕМодуляція.

Тема: система енергопостачання персонального комп’ютера.
Мета: ознайомитись з будовою та роботою блока живлення персонального комп’ютера та блока безперебійного живлення.

Короткі теоретичні відомості

Розміщення пристроїв у корпусі ПК
Корпус ПК виконує наступні функції:
•    забезпечує механічне кріплення й захист всіх елементів;
•    екранує ПК від електромагнітних випромінювань;
•    містить органи керування ПК (включення, вимикання, перезапуск);
•    підтримує режим охолодження.

Нестабільне енергопостачання приводить до передчасного старіння елементів радіоелектронних апаратур (РЕА) і виходу з ладу. До подібного пристрої ставляться як найпростіші побутові прилади, так і ПК. Для захисту ПК при різкому зростанні, викидах і провалах напруги мережі розроблено кілька типів пристроїв.

План-конспект лекції
Тема: Архіватори. Використання ZIP, RAR архівів. Можливості файлової оболонки FAR для роботи з архівами. Створення упакованих (архівних) файлів.
Мета: ознайомитися з програмами упаковки даних і набути навичок роботи з ними.

Після входу до програми Power Poіnt на екрані з'являється діалогове вікно “Корисна порада”, що містить підказку з приводу подальшої роботи. Натискаючи в цьому вікні кнопку Наступний, можна почитати ще поради, а натиснувши кнопку ОК – закрити вікно. Далі програма запропонує кілька шляхів створення презентацій: з використанням Майстра, шаблону або просто створення порожньої презентації. Крім того, ми можемо відкрити уже існуючий файл.

Якщо ми закрили діалогове вікно, що відкривається при виклику Power Poіnt, або закрили файл, з яким працювали, то для створення нової презен-тації слід викликати команду Створити з меню Файл. Після цього на екрані мультимедійні чудеса. Щоб скористатися цими можливостями, необхідне спеціальне обладнання (відео- і аудіокарти, якісні дисплей і акустична сис-тема), а також аудіо- та відеофайли. Дані приєднуються за допомогою меню Вставка точно так само, як будь-які фрагменти з бібліотеки ілюстрацій. Необхідно лише слідкувати, щоб розміри і складність одержаного файлу не вийшли за межі, прийнятні для виступу.