Стимулюючий вплив на пізнавальний інтерес студентів роблять творчі роботи, які активізують емоційно-вольові і інтелектуальні психологічні процеси, сприяють формуванню творчих можливостей студента. Творчі роботи включають не лише пошук своєрідних і кращих рішень пізнавальної задачі, але, як правило, виражені в реально видимих результатах, які потім представляють на різних заходах.

Лабораторна робота №1

Тема:         “ Алгоритми. Мова програмування Пас-каль.Структура прoграми на Паскалі. Введення і виведення даних”

Мета:     Сформувати навички створення структури програми та використання основних процедур вводу та виводу інформації.

Тема: Основи алгебри-логіки.
Мета: засвоїти основні логічні функції, які виконує ЕОМ. Навчитися оперувати різними системами числення та виконувати логічні операції.
Хід роботи:
1.    Переведіть числа з однієї системи числення в іншу:

1.    Бордовский Г.А., Извозчиков В.А., Исаев Ю.В., Морозов В.В. Информатика в понятиях и терминах. – М.: Просвещение, 1991.
2.    Верлань А.Ф. Основи інформатики і обчислювальної техніки: Підручник. – К.: Освіта, 1997.
3.    Гейн А.Г., Житомирский В.Г. Основы информатики и вычислительной техники. – М.: Просвещение, 1993.
4.    Ершов А.П., Монахов В.М., Основи информатики и вычислительной техники. – К.: Радянська школа, 1988.
5.    Каймiн В.А. Основи iнформатики та обчислювальної технiки. – К.: Освiта, 1992.
6.    Касаткин В.Н., Верлань А.Ф. Основы информатики и вычислительной техники. – К.: Радянська школа, 1989.
7.    Кушниренко А.Г. и др. Основы информатики и вычислительной техники. – М.: Просвещение”, 1991.
8.    Нортон П. Персональный компьютер фирмы IBM и операционная система MS-DOS / Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1992.
9.    Нортон П. Справочное руководство по MS-DOS. – М.: Радио и связь, 1992.
10.    Нортон П., Джорден Р. Работа с жестким диском IBM PC / Пер. с англ. – М.: Мир, 1992.
11.    Нортон П., Сандлер К., Баджет Т. Персональный компьютер изнутри / Пер. с англ. – М.: Бином, 1995.
12.    Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. – М.: ИНФРА-М, 1997.
13.    Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. – М.: Финансы и статистика, 1991.
14.    Финогенов К.Г. Самоучитель по системным функциям MS-DOS. – М.: Малип, 1993.
15.    Франкен Г., Молявко С. MS-DOS 6.2… для пользователя. – К.: BHV, 1994.
16.    Франкен Г., Молявко С. MS-DOS 6.22 для пользователя” / Пер. с нем. – К.: Торгово-издательское бюро BHV, 1995.
17.    Фролов Г.Д., Кузнєцов Э.И. Элементы информатики. – М.: Высшая школа, 1989.
18.    Экслер А.Б. Архиваторы. – М.: МП “Алекс”, 1992.

Тема:    Вивчення будови материнської плати, процесора, внутрішньої пам’яті, системи живлення та системи охолодження персонального комп’ютера.
Мета:    засвоїти функціональне призначення, технічні характеристики материнсь¬кої плати, процесора, внутрішньої пам’яті, системи живлення та системи охолодження.

СИСТЕМНА ПЛАТА
(MOTHERBOARD - МАТЕРИНСЬКА ПЛАТА)

викладання інформатикиСьогоді ми вже не мислимо прогрес без комп'ютерів, що впевнено ввійшли в наше життя. Повторюючи шлях людини-творця, комп'ютер знайшов своє місце в багатьох сферах людської діяльності в науці, в економіці, в мистецтві, в світі тощо. І чим ширшими можливостями наділяє нові комп'ютери людина, тим різноманітнішими стає їх застосування.

Тема: конфігурування роботи ПК (налаштування роботи BIOS).
Мета: навчитися сконфігурувати роботу ПК налаштуванням системи BIOS.

БАЗОВА СИСТЕМА ВВОДУ/ВИВОДУ (BIOS)

У зв'язку з великою кількістю виробників апаратного і програмного забезпечення іс¬нує безліч різновидів BІOS, що відрізняються один від одного інтерфейсом і назвою функцій.
При включенні комп'ютера першою запускається BIOS (Basic Input Output System – початкова, система вводу/виводу). Саме ця програма і визначає багато функцій комп'ютера. Під час старту BIOS виконує початкове тестування системи, так званий POST-тест. Тільки за умови його успішного проходження можливе подальше завантаження BIOS. Останнім часом найбільше поширення одержали материнські плати, на яких використовується BIOS від AWARD.

Тема:    Зовнішні запам’ятовуючі пристрої (вінчестер, дисковод, CD-ROM, CD-RW, магнітооптичні приводи, ZIPP-дисководи, Flash-карти).
Мета: засвоїти принципи роботи запам’ятовуючих пристроїв та стандартні програми роботи з ними.

Короткі теоретичні відомості
Крім внутрішньої електронної пам'яті комп'ютера він має і зовнішню пам'ять, що розташовується на дисках - зовнішніх носіях інформації. Зовнішня пам'ять, за об’ємом, як правило, набагато більше оперативної пам'яті комп'ютера, однак швидкість взаємодії процесора з оперативною пам'яттю вище, ніж з будь-якими зовнішніми накопичувачами.

Тема:    Пристрої виводу інформації (монітор та відеоадаптер).
Мета:    засвоїти функціональне призначення, технічні характеристики та принцип дії монітора. Навчитись виявляти помилки в зображенні дисплея і усувати ці недоліки.

Відеосистема

Монітор - це пристрій, який перетворює електричні сигнали комп’ютера у візуальне зображення.
Дані, відображувані на екрані монітора, зберігаються у визначеному блоці пам'яті комп'ютера (відеопам'ять). Керує роботою монітора пристрій, розміщений у системному блоці і називається відеокартою чи відеоадаптером.
Відеокарта разом з монітором і утворять відеосистему. Процесор поміщає у відеопам'ять дані, а відеокарта монітора приблизно 60 разів у секунду переглядає дані і малює відповідне їхньому змісту зображення на екрані.