Компетентність вчителяОдин з напрямів модернізації освіти полягає в здійснені компетентнісного підходу, що пов'язано з поширенням освітнього простору за межі формальної освіти та впровадженням в паралельні структури системи безперервної освіти, з урахуванням індивідуальних інтересів і можливостей навчання і формуванням навиків діяльності в конкретних ситуаціях.

Асоціативно-рефлекторна теорія навчання побудована на основі закономірностей умовно-рефлекторної діяльності мозку людини, що були відкриті й обґрунтовані у працях І.М. Сеченова та І.П. Павлова. Основними положеннями асоціативно-рефлекторної теорії навчання є такі:

• засвоєння знань, формування умінь і навичок, розвиток якостей особистості у процесі навчання є не що інше, як утворення в свідомості індивіда різних систем асоціацій, починаючи від простіших і закінчуючи узагальненими;

Інформатика як навчальний предмет — це педагогічно адаптована і предметно специфікована система знань: навчальним об'єктом якої є предмет інформатики як наукової дисципліни; предметом — результат дидактичного опрацювання наукових знань, які належать до навчального об'єкта, відповідно до цілей навчання.

Курс інформатики розпочали викладати у масовій школі в 1985 р. Причинами його введення стали:

Нині гостро стоїть проблема розробки досконалих навчальних мультимедійних програм, що спираються на психологічні особливості сприйняття, пам'яті, мислення тощо.

Під час розробки ППЗ повинні братися до уваги основні методичні, дидактичні, педагогічні та психологічні принципи інтерактивного навчання:

Програма Word для WindowsІснує декілька версій Word для Windows, кожна наступна версія сумісна, як правило, з попередніми версіями і має додаткові можливості. Подальший виклад буде ґрунтуватися на русифікованій версії 7.0. + Для встановлення Word в Windows-95 слід виконати команду Пуск/Настройка/Панель управ¬ления. Потім на панелі управління слід вибрати елемент Установка и удаление программ, поставити першу дискету або компакт-диск в накопичувач і натиснути кнопку Установить. В процесі встановлення на екрані появляються інструкції (варіант встановлення, змінити дискету і т.д.), які слід виконувати. Варіанти встановлення відрізняються додатковими можливостями, а значить, і програмами, які ці можливості реалізують.

Intel в УкраїніПрограма Intel „Шлях до успіху", створена корпорацією «Intel» у співробітництві з національними освітніми урядовими організаціями різних країн, упроваджується в Україні з березня 2009 року. Ця програма покликана розвивати та стимулювати навички мислення, що є актуальним для молоді у ХХІ столітті, та впроваджувати новітні інформаційні технології шляхом навчання в освітніх громадах.

Навчання інформатики певною мірою забезпечує також практичний аспект підготовки учнів до повноцінного життя в інформаційному суспільстві, що також можна віднести до загальних цілей навчання інформатики.

Необхідність вивчення інформатики пов'язана насамперед із загальноосвітніми функціями цього курсу, його роллю у розв'язанні загальних завдань навчання, виховання і розвитку школярів.

Предмет та основні поняття інформатикиІнформатика - це комплексна, технічна наука, що систематизує прийоми створення, збереження, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів та методи керування ними. Термін "інформатика" походить від французького слова Informatique і утворене з двох слів: інформація та автоматика. Запроваджено цей термін у Франції в середині 60-х років XX ст., коли розпочалося широке використання обчислювальної техніки. Тоді в англомовних країнах увійшов до вжитку термін "Computer Science" для позначення науки про перетворення інформації, що грунтується на використанні обчислювальної техніки. Тепер ці терміни є синонімами.

Комп’ютерленд.У поточному навчальному році у школах України учні 2 і 5-х класів почали вивчати новий предмет – інформатику. У нашій школі вже з десяток років інформатика вивчалась із 2-го класу за моєю програмою та навчальними посібниками «Комп'ютерленд. 2–4 класи». За роки навчання відпрацьована методика, придбані й освоєні навчальні програми та тренажери, розроблені вправи, роздавальний матеріал, інтелектуальні ігри тощо.

Правові норми InternetЩо можливо робити в Internet – складне запитання. Internet – не просто мережа, а мережа мереж, кожна з яких може мати свою власну політику і власні правила. Тому тут потрібно враховувати правові та етичні норми, а також політичні фактори. Розглянемо деякі принципи, щоб визначити кордони допустимого в Internet. При роботі в Internet повинні виконуватися три правові норми.