ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ
 
12.11.2014-1-2
 
«У душі кожної дитини залишаю
частинку тепла свого серця»
 
Актуальність проблеми
 
Нині впроваджуються освітні моделі, що ґрунтуються на гуманістичних засадах, тобто є особистісно зорієнтованими. Вони відображають особливості сучасного соціокультурного простору та забезпечують реалізацію завдань нового Державного стандарту загальної початкової освіти.

В умовах інтеграції України в європейський освітній простір набуває актуальності проблема пошуку шляхів підвищення ефективності та результативності навчального процесу в початковій школі. Сучасний соціокультурний процес характеризується глобалізацією масмедійного простору. Інтенсивне проникнення в освітній простір інформаційно-комунікаційних технологій викликали в початковій освіті появу не лише позитивних тенденцій, пов'язаних насамперед із розширенням горизонтів її доступності, а й нових суперечностей і ризиків, викликаних стрімким поширенням інформації.
 
12.11.2014-1-1
Отже, нині важливого значення набуває впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес. В Україні прийнята державна цільова програма «Сто відсотків», метою якої є впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій. За допомогою ІКТ створюються умови для формування ключових та предметних компетентностей школяра, його повноцінної самореалізації, адже вони дають змогу максимально розкрити зміст уроку, стимулюють активність учнів, розвивають їхні творчі здібності. Усвідомлення важливості створення таких умов у навчально-виховному процесі зумовило вибір теми дослідження: «Використання ІКТ на уроках у початкових класах».

Детальніше: ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯУ статті наведена класифікація інтерактивних методів навчання за можливістю застосування їх у начально-виховному процесі з урахуванням вікових особливостей учнів, аналізується доцільність методів при організації та проведенні позакласних виховних заходів з інформатики в молодшій школі, що проілюстровано на прикладах фрагментів виховних заходів з інформатики в 4-му класі.
Ключові слова: позакласна робота з інформатики, психологічні особливості розвитку дитини, молодші школярі, підлітки, інтерактивні методи навчання, інтерактивна діяльність.

 

Постановка проблеми
Як зазначено в новому Державному стандарті початкової загальної освіти, одним із основних компонентів процесу виховання учнів є формування в них вміння продуктивно співпрацювати з різними партнерами у групі й команді, виконувати різні ролі та функції в колективі [2]. Зазначена мета потребує суттєвих змін у методиці виховання молодших школярів.

Детальніше: ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ

ФОРМУЄМО ПІЗНАВАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС УЧНІВ ЗАСОБАМИ ІКТ

ФОРМУЄМО ПІЗНАВАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС УЧНІВ ЗАСОБАМИ ІКТДля чого використовують інтерактивну дошку у школі? Найчастіше для того, щоб демонструвати презентації, використовувати її як крейдяну дошку. Але можна за допомогою цього інструмента активізувати пізнавальну активність учнів. Саме про це йдеться у статті. Розглянуто проблеми наступності у формуванні пізнавального інтересу учнів основної школи засобами ІКТ на прикладі уроків фізики.

 

Постановка проблеми

 

Одним із пріоритетних напрямів розвитку сучасного інформаційного суспільства є інформатизація освіти — удосконалення освітнього процесу на основі впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Детальніше: ФОРМУЄМО ПІЗНАВАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС УЧНІВ ЗАСОБАМИ ІКТ

АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ

впровадження інформаційно-комунікаційних технологійВ умовах активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у шкільну освіту вчитель має швидко адаптуватися до сучасних умов праці та розвивати нові навички навчання І практичної роботи для ефективного використання даних технологій у власній діяльності. Застосування ІКТ в адміністративній роботі вчителя, зміст цієї роботи та її завдання розглядаються в поданій доповіді.

 

Сучасний стан справ


Масове поширення інформаційно-комуніка¬ційних технологій (ІКТ) у школі першочергово впливає на зміну ролі вчителя, оскільки змінюється зміст курсу навчальних дисциплін, з'являються нові засоби і методи навчання. Водночас використання засобів ІКТ має біполярний характер: з одного боку, потік інформації, що постійно збільшується, автоматично підвищує складність роботи вчителя, а з іншого — автоматизує його діяльність і скорочує навантаження.

Детальніше: АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ

ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАСОБІВ ІКТ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАСОБІВ ІКТ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯУ статті розглянуто деякі проблеми реалізації автоматизованого навчального дослідження в умовах реального навчального процесу.

 

Однією з найактуальніших проблем сьогоден¬ня є інформатизація освіти, яка є невід'ємною складовою інформатизації суспільства, та орієнтована насамперед на підготовку юного покоління до майбутньої професійної плідної діяльності у високотехнологічному інформаційному середовищі. Характерною ознакою інформатизованого суспільства є поступове зміщення акценту діяльності людини в галузь оперування інформаційними потоками, перерозподіл діяльності між людиною та засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Детальніше: ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАСОБІВ ІКТ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Програма "Шлях до успіху" від Intel в Україні

Intel в УкраїніПрограма Intel „Шлях до успіху", створена корпорацією «Intel» у співробітництві з національними освітніми урядовими організаціями різних країн, упроваджується в Україні з березня 2009 року. Ця програма покликана розвивати та стимулювати навички мислення, що є актуальним для молоді у ХХІ столітті, та впроваджувати новітні інформаційні технології шляхом навчання в освітніх громадах.

Детальніше: Програма "Шлях до успіху" від Intel в Україні

«Комп’ютерленд. Інформатика. 2–4 класи»

Комп’ютерленд.У поточному навчальному році у школах України учні 2 і 5-х класів почали вивчати новий предмет – інформатику. У нашій школі вже з десяток років інформатика вивчалась із 2-го класу за моєю програмою та навчальними посібниками «Комп'ютерленд. 2–4 класи». За роки навчання відпрацьована методика, придбані й освоєні навчальні програми та тренажери, розроблені вправи, роздавальний матеріал, інтелектуальні ігри тощо.

Детальніше: «Комп’ютерленд. Інформатика. 2–4 класи»

Психолого-педагогічні аспекти викладання інформатики

викладання інформатикиСьогоді ми вже не мислимо прогрес без комп'ютерів, що впевнено ввійшли в наше життя. Повторюючи шлях людини-творця, комп'ютер знайшов своє місце в багатьох сферах людської діяльності в науці, в економіці, в мистецтві, в світі тощо. І чим ширшими можливостями наділяє нові комп'ютери людина, тим різноманітнішими стає їх застосування.

Детальніше: Психолого-педагогічні аспекти викладання інформатики

Інформаційно-комунікаційні технології - як спосіб формування компетентності вчителя

Компетентність вчителяОдин з напрямів модернізації освіти полягає в здійснені компетентнісного підходу, що пов'язано з поширенням освітнього простору за межі формальної освіти та впровадженням в паралельні структури системи безперервної освіти, з урахуванням індивідуальних інтересів і можливостей навчання і формуванням навиків діяльності в конкретних ситуаціях.

Детальніше: Інформаційно-комунікаційні технології - як спосіб формування компетентності вчителя

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В УДПУ

Використання ІКТ в університеті Стрімкий перехід суспільства від індустріального до інформаційного вносить свої корективи в усі сфери людської життєдіяльності. Відповідати вимогам сучасності, бути фахівцем у своїй галузі - одна з найголовніших завдань сучасної людини. В умовах модернізації освіти на сучасному етапі зазначена мета не може бути досягнута без використання інформаційно-комунікаційних та інших інноваційних технологій. На створення інформаційного суспільства націлює Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» та інші законодавчі документи.

Детальніше: ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В УДПУ

Програма Word для Windows

Програма Word для WindowsІснує декілька версій Word для Windows, кожна наступна версія сумісна, як правило, з попередніми версіями і має додаткові можливості. Подальший виклад буде ґрунтуватися на русифікованій версії 7.0. + Для встановлення Word в Windows-95 слід виконати команду Пуск/Настройка/Панель управ¬ления. Потім на панелі управління слід вибрати елемент Установка и удаление программ, поставити першу дискету або компакт-диск в накопичувач і натиснути кнопку Установить. В процесі встановлення на екрані появляються інструкції (варіант встановлення, змінити дискету і т.д.), які слід виконувати. Варіанти встановлення відрізняються додатковими можливостями, а значить, і програмами, які ці можливості реалізують.

Детальніше: Програма Word для Windows

Предмет та основні поняття інформатики

Предмет та основні поняття інформатикиІнформатика - це комплексна, технічна наука, що систематизує прийоми створення, збереження, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів та методи керування ними. Термін "інформатика" походить від французького слова Informatique і утворене з двох слів: інформація та автоматика. Запроваджено цей термін у Франції в середині 60-х років XX ст., коли розпочалося широке використання обчислювальної техніки. Тоді в англомовних країнах увійшов до вжитку термін "Computer Science" для позначення науки про перетворення інформації, що грунтується на використанні обчислювальної техніки. Тепер ці терміни є синонімами.

Детальніше: Предмет та основні поняття інформатики

Правові норми Internet

Правові норми InternetЩо можливо робити в Internet – складне запитання. Internet – не просто мережа, а мережа мереж, кожна з яких може мати свою власну політику і власні правила. Тому тут потрібно враховувати правові та етичні норми, а також політичні фактори. Розглянемо деякі принципи, щоб визначити кордони допустимого в Internet. При роботі в Internet повинні виконуватися три правові норми.

Детальніше: Правові норми Internet

Методичний лист викладання інфоматики в 2012-2013

Інформатика

Навчальний предмет «Інформатика» у 2012/2013 навчальному році вивчатиметься учнями 9-11 класів. У 9-х класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України № 132 від 23.02.2004, зі змінами, внесеними наказом МОН України № 66 від 05.02.2009. У 10-11-х класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834.

Детальніше: Методичний лист викладання інфоматики в 2012-2013

Типологія ППЗ

Tип пpoгpaмнoгo зacoбy з тoчки зopy йoгo мicця y нaвчaльнoмy пpoцeci мoжe бути визнaчeний y вiдпoвiднocтi дo пoдaнoї нижчe клacифiкaцiї, шляxoм вiднeceння їx дo oднiєї (aбo oднoчacнo дo кiлькox) з тaкиx yмoвниx гpyп.

Дeмoнcmpaцiйнo-мoдeлюючi пpoгpaмнi зacoбu.

Xapaктepними oзнaкaми дeмoнcтpaцiйнo-мoдeлюючиx пpoгpaмниx зacoбiв є їx викopиcтaння нa eтaпax пoяcнeння нoвoгo мaтepiaлy, фpoнтaльнa дeмoнcтpaцiя мoдeлi oб'єктy вивчeння. Moжливi вapiaнти ППЗ, якi вiдpiзняютьcя cпocoбoм фopмyвaння мoдeлi, видoм мoдeлi. Moжнa видiлити:

Детальніше: Типологія ППЗ

Полiтехнiчний змiст шкiльного курсу iнформатики. Роль iнформатики в науково-технiчному прогресi, iнформатизацiя суспiльства i освiти.

Темпи технологічного і науково-технічного прогресу сьогодні такі, що багато знань застарівають вже протягом 3-5 років. Не враховувати цього фактора в перспективній системі освіти не припустимо. Саме тому пріоритети цілей системи випереджальної освіти повинні радикально чином відрізнятися від пріоритетів аналогічних цілей системи традиційної освіти.

Перспективна система освіти повинна створюватися на основі поєднання НОВІТНІХ природничо наукових і гуманітарних знань, однією з своїх пріоритетних цілей мати формування у людей таких якостей, які дозволять їм з успіхом адаптуватися, жити і працювати в умовах нового століття. Серед таких якостей можна виділити:

Детальніше: Полiтехнiчний змiст шкiльного курсу iнформатики. Роль iнформатики в науково-технiчному прогресi, iнформатизацiя...

Психолого-педагогічні основи навчання інформатики.

Асоціативно-рефлекторна теорія навчання побудована на основі закономірностей умовно-рефлекторної діяльності мозку людини, що були відкриті й обґрунтовані у працях І.М. Сеченова та І.П. Павлова. Основними положеннями асоціативно-рефлекторної теорії навчання є такі:

• засвоєння знань, формування умінь і навичок, розвиток якостей особистості у процесі навчання є не що інше, як утворення в свідомості індивіда різних систем асоціацій, починаючи від простіших і закінчуючи узагальненими;

Детальніше: Психолого-педагогічні основи навчання інформатики.

Інформатика як навчальний предмет. Предмет та методи інформатики. Цілі і задачі навчання інформатики в загальнооосвітній середній школі.

Інформатика як навчальний предмет — це педагогічно адаптована і предметно специфікована система знань: навчальним об'єктом якої є предмет інформатики як наукової дисципліни; предметом — результат дидактичного опрацювання наукових знань, які належать до навчального об'єкта, відповідно до цілей навчання.

Курс інформатики розпочали викладати у масовій школі в 1985 р. Причинами його введення стали:

Детальніше: Інформатика як навчальний предмет. Предмет та методи інформатики. Цілі і задачі навчання інформатики в...

Психолого-педагогічні основи розробки педагогічних програмних засобів

Нині гостро стоїть проблема розробки досконалих навчальних мультимедійних програм, що спираються на психологічні особливості сприйняття, пам'яті, мислення тощо.

Під час розробки ППЗ повинні братися до уваги основні методичні, дидактичні, педагогічні та психологічні принципи інтерактивного навчання:

Детальніше: Психолого-педагогічні основи розробки педагогічних програмних засобів

Розвиток i виховання учнiв у процесi навчання iнформатики

Навчання інформатики певною мірою забезпечує також практичний аспект підготовки учнів до повноцінного життя в інформаційному суспільстві, що також можна віднести до загальних цілей навчання інформатики.

Необхідність вивчення інформатики пов'язана насамперед із загальноосвітніми функціями цього курсу, його роллю у розв'язанні загальних завдань навчання, виховання і розвитку школярів.

Детальніше: Розвиток i виховання учнiв у процесi навчання iнформатики

Органiзацiйнi форми навчання iнформатики

Поняття «форми» використовується щодо навчання в двох варіантах — як форма навчання і як форма організації навчальної діяльності. У загальній дидактиці прийнято розрізняти конкретні форми навчання учнів за такими ознаками:.

1) кількість учасників спільної діяльності — індивідуальна, групова, фронтальна, колективна, парна робота (остання характерна і для інформатики);

2) роль учасників навчального процесу (хто управляє — вчитель або учень).На вибір організаційних форм впливає і зміст навчання, база знань учнів і вчителя, досвід діяльності та ін.Індивідуальна форма навчання передбачає взаємодію вчителя з одним учнем (репетиторство, тьюторство, консультації та ін.).У групових формах навчання учні працюють в групах, які складаються на різних основах.Фронтальне навчання передбачає роботу вчителя з цілим класом в єдиному темпі й із спільними задачами.

Детальніше: Органiзацiйнi форми навчання iнформатики

Структура завдань з інформатики

Добір завдань для групового й індивідуального виконання вчитель повинен здійснювати з урахуванням:

• обов'язкових результатів навчання;

• міжпредметних зв'язків;

• практичної спрямованості навчання.

Детальніше: Структура завдань з інформатики

Методи навчання iнформатики з використанням НIТ

Методи навчання дають відповідь на запитання «Як навчати?» Метод у перекладі з грецької означає шлях, спосіб. Методом навчання називають систему послідовних взаємозв'язаних дій вчителя і учнів, які забезпечують засвоєння змісту освіти і спрямовані на досягнення ними освітніх цілей.

Класифікація методів навчання:

1. наукові методи навчання (загальнодидактичні методи), тобто методи наукової діяльності, адекватні відомим розумовим операціям (спостереження і дослід, порівняння, аналіз і синтез тощо), а також методи наукового дослідження (індуктивний, дедуктивний та ін.);

2. навчальні методи (частково-дидактичні), тобто методи, які були спеціально створені з метою здійснення ефективного вивчення навчального предмета. Наприклад, сюди належать евристичний метод, навчання на моделях, метод доцільних завдань, метод телекомунікаційних проектів.

Детальніше: Методи навчання iнформатики з використанням НIТ

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2010/2011 навчальному році"

Інформатика

Шкільний курс інформатики в 11 класах загальноосвітніх навчальних закладах вивчатиметься відповідно до Інструктивно-методичного листа про вивчення інформатики у 2008-2009 навчальному році (лист МОН від 07.07.08 №1/9-433) за програмами, надрукованими у збірнику "Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків.

Детальніше: Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2010/2011 навчальному році"

Програма вивчення дисципліни "Сходинки до інформатики" (2 клас)

 

2 клас  /1 година на тиждень/

 

Зміст навчального матеріалу

 

і вимоги до результатів навчальної діяльності учнів

Детальніше: Програма вивчення дисципліни "Сходинки до інформатики" (2 клас)

Програма вивчення дисципліни "Сходинки до інформатики" (3 клас)

 

3 клас /1 година на тиждень/

 

Зміст навчального матеріалу

 

і вимоги до результатів навчальної діяльності учнів

Детальніше: Програма вивчення дисципліни "Сходинки до інформатики" (3 клас)

Програма вивчення дисципліни "Сходинки до інформатики" (4 клас)

800x600 Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

4 клас /1 година на тиждень/

 

Зміст навчального матеріалу

і вимоги до результатів навчальної діяльності учнів

Детальніше: Програма вивчення дисципліни "Сходинки до інформатики" (4 клас)

Більше статей...

 1. Удосконалення ефективності навчального процесу через залучення студентів до дослідницької роботи
 2. Основи алгебри-логіки.
 3. Рекомендована література для вивчення інформатики
 4. Лабораторна робота Вивчення будови материнської плати
 5. Лабораторна робота конфігурування роботи ПК
 6. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої (вінчестер, дисковод, CD-ROM, CD-RW, магнітооптичні приводи, ZIPP-дисководи, Flash-карти).
 7. Пристрої виводу інформації (монітор та відеоадаптер)
 8. Периферійні пристрої виводу інформації (принтер).
 9. Периферійні пристрої вводу інформації (сканер).
 10. Пристрої Multimedia
 11. Засоби електронного зв’язку між комп’ютерами
 12. Cистема енергопостачання персонального комп’ютера
 13. Застосування пристроїв захисту ПК
 14. Ознайомлення з антивiрусними засобами
 15. Комп'ютерні мережі
 16. Створення презентації з допомогою Майстра Power Poіn
 17. Створення презентації "з нуля" в Power Poіnt
 18. Використання таблиць Power Poіnt
 19. Режими відображення. Power Poіnt
 20. Режими відображення. Power Poіnt
 21. Робота зі зразками. Power Poіnt
 22. Ввід тексту в режимі виду структури
 23. Текстові ефекти
 24. Практикум з програмування
 25. ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СЕРВІСІВ ВЕБ 2.0 ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
 26. Урок інформатики. Типи уроків. Вимоги до уроку інформатики.
 27. Тестування при навчанні інформатики
 28. Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики
 29. Психолого-дидактичний аналіз помилок учнів при навчанні інформатики та шляхи їх попередження і усунення
 30. Взаємодія Веб-сервісів в межах Веб ОС